| پنج شنبه 2 خرداد 1398     
سفارشی سازی
   EN
 
 
    
  
 
 
نوع: طرح پژوهشی
مجری /استادان راهنما: دانشگاه شهید بهشتی
مدیر گروه مطالعات/ استادان مشاور: اصغر عبدل
زمان اجرا: 1393

در حال حاضرگونه های مهاجم از جمله ماهیان ، به عنوان تهدیدی بزرگ برای تنوع زیستی جهانی مطرح هستند . ماهیان تیلاپیا از گونه های مهاجم هستند که در سالیان اخیر در پهنه های آبی جنوب غربی ایران پیامد های اکولوژیکی و اقتصادی قابل توجهی داشته اند
نوع: طرح پژوهشی
مجری /استادان راهنما: شرکت مهندسی مشاور رویان
مدیر گروه مطالعات/ استادان مشاور: علی مرزوقی
زمان اجرا: 1392

نوع: طرح پژوهشی
مجری /استادان راهنما: دانشگاه صنعتی اصفهان
مدیر گروه مطالعات/ استادان مشاور: محمود رضا همامی
زمان اجرا: 1392

نوع: طرح پژوهشی
مجری /استادان راهنما: دانشگاه جندی شاپور اهواز
مدیر گروه مطالعات/ استادان مشاور: نعمت الله جعفر زاده
زمان اجرا: 1392

نوع: طرح پژوهشی
مجری /استادان راهنما: نظام مهندسی کشاورزی استان خوزستان
زمان اجرا: 1392

نوع: طرح پژوهشی
مجری /استادان راهنما: دانشگاه آزاد اسلامی پردیس واحد علم تحقیاقات خوزستان
مدیر گروه مطالعات/ استادان مشاور: ابراهیم انصاری
زمان اجرا: 1392

نوع: طرح پژوهشی
مجری /استادان راهنما: مرکز پژوهش زمین شناسی پزشکی شیراز
مدیر گروه مطالعات/ استادان مشاور: فرید مر
زمان اجرا: 1392

نوع: طرح پژوهشی
مجری /استادان راهنما: مرکز پژوهش زمین شناسی پزشکی شیراز
مدیر گروه مطالعات/ استادان مشاور: بهنام کشاورزی - ضرغام محمدی
زمان اجرا: 1391

نوع: طرح پژوهشی
مجری /استادان راهنما: مرکز پژوهش زمین شناسی پزشکی شیراز
مدیر گروه مطالعات/ استادان مشاور: بهنام کشاورزی- ضرغام محمدی
زمان اجرا: 1393

نوع: طرح پژوهشی
مجری /استادان راهنما: مرکز پژوهش زمین شناسی پزشکی شیراز
مدیر گروه مطالعات/ استادان مشاور: بهنام کشاورزی
زمان اجرا: 1392

افزایش جمعیت شهری، فعالیت‌های کشاورزی و صنعتی موجب آلودگی سامانه‌های رودخانه‌ای شده که در این سامانه‌ها بسیاری از آلاینده‌ها از جمله فلزات سنگین و هیدروکربن‌های آروماتیک چند حلقه‌ای جذب سطحی رسوبات می‌‌شوند؛ بنابراین می‌توان از رسوب برای پایش آلودگی در سامانه‌های آبگین استفاده کرد. در این مطالعه زمین شیمی فلزات سنگین و هيدروكربن‌هاي آروماتيك چندحلقه‌اي رسوبات حوضه آبریز رودخانه کارون در استان خوزستان بررسی شده‌ است. بدین منظور 34 نمونه برای تعیین فلزات سنگین(مولیبدن، مس، سرب، روی، نیکل، کبالت، منگنز، آهن، آرسنیک، کادمیم، آنتیموان، وانادیم، کروم، آلومینیم و جیوه) و 19 نمونه برای تعیین هیدروکربن‌های آروماتیک(نفتالن، اسنفتن، فلورن، فنانترن، فلورانتن، پایرن، بنزو(a) آنتراسن، کرایزن، بنزو(e) پایرن، بنزو(b) فلورانتن، بنزو(K) فلورانتن، بنزو(a) پایرن، دی‌بنزو(a,h) آنتراسن، بنزو(ghi) پریلن، ایندنو(1,2,3-cd) پایرن) جمع‌آوری و آنالیز شدند. نتایج ضریب غنی شدگی برای عنصر جیوه در برخی نمونه‌ها شدیدا غنی شده و ضریب بالقوه خطر بوم شناختی بالایی را نشان می‌دهد. همچنین مقایسه غلظت فلزات سنگین با شاخص کیفیت رسوب نشان داد که غلظت نیکل و جیوه در برخی نمونه های رسوب بیشتر از بارگستره تآثیر زیاد(ERM) است. نتایج تحلیل PAHها نیز نشان می‌دهد که غلظت کلی هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه‌ای در گستره 54/11-117730 میکروگرم بر کیلوگرم با میانگین 55/7034 میکروگرم بر کیلوگرم است. به طورکلی غلظت هر 16 ترکیب هیدروکربن آروماتیک چند حلقه‌ای و مجموع کل آنها در ایستگاه پالایشگاه آبادان از استانداردهای شاخص کیفیت رسوب(ERL و ERM) بیشتر می‌باشد. با توجه به نسبت‌های ایزومری استفاده شده، ترکیبات PAH در ایستگاه‌های مختلف منطقه مطالعاتی از منابع مختلف ناشی می‌شود.
 

 


اداره کل حفاظت  محیط زیست استان خوزستان
Departement Of Environment
   تماس با ما
   اهواز :بلوار گلستان نرسیده به پنج طبقه
        سازمان آب و برق-انتهای خیابان آذین  
       

    تلفن : 70-33737769
    فکس : 33737772
    سروش : khzdoe@
    ایمیل : info@khzdoe.ir
    

  قوانین و مقررات
  کارگروه ها و جلسات
  مقالات تخصصی
  اداره محیط زیست شهرستانها
  اخبار و رویدادها
  آخرین پروژه ها

  شکایات
  گالری تصاویر
  خدمات دولت الکترونیک
  آموزش و مشارکت های مردمی
  مناطق حفاظت شده
  مناطق شکار ممنوع

طراحی و پیاده سازی: راد رایانه