| دوشنبه 31 اردیبهشت 1397  
 

دانش و مقالات

دسته: گروه:
بررسی وضعیت گونه ماهی غیر بومی مهاجم تیلاپیا در استان خوزستان
نوع: طرح پژوهشی مجری /استادان راهنما: دانشگاه شهید بهشتی مدیر گروه مطالعات/ استادان مشاور: اصغر عبدل زمان اجرا: 1393 در حال حاضرگونه های مهاجم از جمله ماهیان ، به عنوان تهدیدی بزرگ برای تنوع زیستی جهانی مطرح هستند . ماهیان تیلاپیا از گونه های م
طرح جامع و تفضیلی مناطق تحت مدیریت دز و کرخه در استان خوزستان
نوع: طرح پژوهشی مجری /استادان راهنما: شرکت مهندسی مشاور رویان مدیر گروه مطالعات/ استادان مشاور: علی مرزوقی زمان اجرا: 1392
بررسی فراوانی پراکندگی و پهنه های زیستگاه مطلوب گونه دلفین گوژپشت در محدود خور موسی استان خوزستان
نوع: طرح پژوهشی مجری /استادان راهنما: دانشگاه صنعتی اصفهان مدیر گروه مطالعات/ استادان مشاور: محمود رضا همامی زمان اجرا: 1392
بازنگری طرح مکانیابی محل پسماند ویژه استان خوزستان
نوع: طرح پژوهشی مجری /استادان راهنما: دانشگاه جندی شاپور اهواز مدیر گروه مطالعات/ استادان مشاور: نعمت الله جعفر زاده زمان اجرا: 1392
تکمیل بانک اطلاعاتی پسماند استان خوزستان فاز اول پسماند واحد های صنعتی شهری کشاورزی و بیمارستانی
نوع: طرح پژوهشی مجری /استادان راهنما: نظام مهندسی کشاورزی استان خوزستان زمان اجرا: 1392
تهیه بانک اطلاعات پسماند خوزستان فاز اول
نوع: طرح پژوهشی مجری /استادان راهنما: دانشگاه آزاد اسلامی پردیس واحد علم تحقیاقات خوزستان مدیر گروه مطالعات/ استادان مشاور: ابراهیم انصاری زمان اجرا: 1392
زمین شناسی پزشکی شهرستان اهواز در استان خوزستان بخش اول خاک های صنعتی و شهری و سازندهای زمین شناختی
نوع: طرح پژوهشی مجری /استادان راهنما: مرکز پژوهش زمین شناسی پزشکی شیراز مدیر گروه مطالعات/ استادان مشاور: فرید مر زمان اجرا: 1392
بررسی منابع آلاینده شوری با استفاده از ردیابی ایزوتوپی و شناساسایی آلاینده های فلزات سنگین در مخزن و محدوده پایین دست سد گتوند در استان خ
نوع: طرح پژوهشی مجری /استادان راهنما: مرکز پژوهش زمین شناسی پزشکی شیراز مدیر گروه مطالعات/ استادان مشاور: بهنام کشاورزی - ضرغام محمدی زمان اجرا: 1391
بررسی منابع شوری کیفیت الاینده ها ی فلزات سنگین و هیدروکربن های آروماتیک حلقه ای رودخانه دز و کارون در محدوده خوزستان
نوع: طرح پژوهشی مجری /استادان راهنما: مرکز پژوهش زمین شناسی پزشکی شیراز مدیر گروه مطالعات/ استادان مشاور: بهنام کشاورزی- ضرغام محمدی زمان اجرا: 1393
نوع: طرح پژوهشی مجری /استادان راهنما: مرکز پژوهش زمین شناسی پزشکی شیراز مدیر گروه مطالعات/ استادان مشاور: بهنام کشاورزی زمان اجرا: 1392 افزایش جمعیت شهری، فعالیت‌های کشاورزی و صنعتی موجب آلودگی سامانه‌های رودخانه‌ای شده که در این سامانه‌ها بس
 

اداره کل حفاظت  محیط زیست استان خوزستان
Departement Of Environment
   تماس با ما
   اهواز :بلوار گلستان نرسیده به پنج طبقه
        سازمان آب و برق-انتهای خیابان آذین  
       

    تلفن : 70-33737769
    
فکس: 33737772
      ایمیل: info@khzdoe.ir
  قوانین و مقررات
  کارگروه ها و جلسات
  مقالات تخصصی
  اداره محیط زیست شهرستانها
  اخبار و رویدادها
  آخرین پروژه ها
  شکایات
  گالری تصاویر
  خدمات دولت الکترونیک
  آموزش و مشارکت های مردمی
  مناطق حفاظت شده
  مناطق شکار ممنوع
طراحی و پیاده سازی: راد رایانه