| چهار شنبه 4 اردیبهشت 1398     
سفارشی سازی
   EN
 
 
    
  
 
 
نوع: طرح پژوهشی
مجری /استادان راهنما: دانشگاه جندی شاپور اهواز
مدیر گروه مطالعات/ استادان مشاور: نعمت الله جعفر زاده
زمان اجرا: 1392

نوع: طرح پژوهشی
مجری /استادان راهنما: نظام مهندسی کشاورزی استان خوزستان
زمان اجرا: 1392

نوع: طرح پژوهشی
مجری /استادان راهنما: دانشگاه آزاد اسلامی پردیس واحد علم تحقیاقات خوزستان
مدیر گروه مطالعات/ استادان مشاور: ابراهیم انصاری
زمان اجرا: 1392

نوع: طرح پژوهشی
مجری /استادان راهنما: مرکز پژوهش زمین شناسی پزشکی شیراز
مدیر گروه مطالعات/ استادان مشاور: فرید مر
زمان اجرا: 1392

نوع: طرح پژوهشی
مجری /استادان راهنما: مرکز پژوهش زمین شناسی پزشکی شیراز
مدیر گروه مطالعات/ استادان مشاور: بهنام کشاورزی - ضرغام محمدی
زمان اجرا: 1391

نوع: طرح پژوهشی
مجری /استادان راهنما: مرکز پژوهش زمین شناسی پزشکی شیراز
مدیر گروه مطالعات/ استادان مشاور: بهنام کشاورزی- ضرغام محمدی
زمان اجرا: 1393

نوع: طرح پژوهشی
مجری /استادان راهنما: مرکز پژوهش زمین شناسی پزشکی شیراز
مدیر گروه مطالعات/ استادان مشاور: بهنام کشاورزی
زمان اجرا: 1392

افزایش جمعیت شهری، فعالیت‌های کشاورزی و صنعتی موجب آلودگی سامانه‌های رودخانه‌ای شده که در این سامانه‌ها بسیاری از آلاینده‌ها از جمله فلزات سنگین و هیدروکربن‌های آروماتیک چند حلقه‌ای جذب سطحی رسوبات می‌‌شوند؛ بنابراین می‌توان از رسوب برای پایش آلودگی در سامانه‌های آبگین استفاده کرد. در این مطالعه زمین شیمی فلزات سنگین و هيدروكربن‌هاي آروماتيك چندحلقه‌اي رسوبات حوضه آبریز رودخانه کارون در استان خوزستان بررسی شده‌ است. بدین منظور 34 نمونه برای تعیین فلزات سنگین(مولیبدن، مس، سرب، روی، نیکل، کبالت، منگنز، آهن، آرسنیک، کادمیم، آنتیموان، وانادیم، کروم، آلومینیم و جیوه) و 19 نمونه برای تعیین هیدروکربن‌های آروماتیک(نفتالن، اسنفتن، فلورن، فنانترن، فلورانتن، پایرن، بنزو(a) آنتراسن، کرایزن، بنزو(e) پایرن، بنزو(b) فلورانتن، بنزو(K) فلورانتن، بنزو(a) پایرن، دی‌بنزو(a,h) آنتراسن، بنزو(ghi) پریلن، ایندنو(1,2,3-cd) پایرن) جمع‌آوری و آنالیز شدند. نتایج ضریب غنی شدگی برای عنصر جیوه در برخی نمونه‌ها شدیدا غنی شده و ضریب بالقوه خطر بوم شناختی بالایی را نشان می‌دهد. همچنین مقایسه غلظت فلزات سنگین با شاخص کیفیت رسوب نشان داد که غلظت نیکل و جیوه در برخی نمونه های رسوب بیشتر از بارگستره تآثیر زیاد(ERM) است. نتایج تحلیل PAHها نیز نشان می‌دهد که غلظت کلی هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه‌ای در گستره 54/11-117730 میکروگرم بر کیلوگرم با میانگین 55/7034 میکروگرم بر کیلوگرم است. به طورکلی غلظت هر 16 ترکیب هیدروکربن آروماتیک چند حلقه‌ای و مجموع کل آنها در ایستگاه پالایشگاه آبادان از استانداردهای شاخص کیفیت رسوب(ERL و ERM) بیشتر می‌باشد. با توجه به نسبت‌های ایزومری استفاده شده، ترکیبات PAH در ایستگاه‌های مختلف منطقه مطالعاتی از منابع مختلف ناشی می‌شود.
نوع: طرح پژوهشی
مجری /استادان راهنما: دانشگاه شیراز
مدیر گروه مطالعات/ استادان مشاور: فرید مر - بهنام کشاورزی
زمان اجرا: 1391

زمين شناسي پزشکي علمي است که به رابطه بين عوامل زمين شناختي طبيعي و تندرستی انسان و حيوان، و درک اثر اين روابط بر توزيع جغرافيايي مشکلات سلامت می­پردازد. در این پژوهش تلاش شده­است که با جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات پایه استان خوزستان، نقاط دارای اولویت مطالعه در این استان شناسایی شده، و با تعیین پارامترهای مهم برای مطالعه، مسیر انجام پژوهش­های زمین شناسی پزشکی در این منطقه هموار شود. برای این منظور اطلاعات پایه استان شامل زمین شناسی، آب شناسی، هواشناسی، کاربری زمین، کشاورزی، صنایع و معادن، تأسیسات شهری، اطلاعات جمعیتی، نرخ بروز سرطان و وقوع پدیده گرد و غبار، از سازمان­ها و مراجع مربوطه تهیه و بررسی شدند. هریک از شهرستان­های استان را می­توان به عنوان یک محدوده مطالعاتی درنظر گرفت. نتایج تحلیل داده­ها نشان داد که می­توان محدوده­های مطالعاتی را در سه گروه کلی از نظر اولویت مطالعه زمین شناسی پزشکی رده­بندی کرد. بر این اساس، محدوده­های مطالعاتی اهواز، ماهشهر، آبادان، دزفول و مسجدسلیمان در رده اول، محدوده­های خرمشهر، بهبهان، شوشتر، رامهرمز و شوش در رده دوم، و سایر شهرستان­های استان در رده سوم قرار می­گیرند. بنابراین می­توان در فاز دوم طرح، شهرستان­هایی را که در رده اول اولویت قرار گرفته­اند مورد مطالعه قرار داد. در پژوهش­های زمین شناسی پزشکی سعی بر این است که انواع نابهنجاری­های عنصری شامل آنومالی غلظت عناصر غیرضروری برای تندرستی و نیز کمبود و بیشبود عناصر ضروری مورد ارزیابی قرارگیرد چراکه علاوه بر آلودگی، کمبود عناصر درشت­مغذی و ریزمغذی ضروری برای موجودات زنده نیز در بروز نابهنجاری­های تندرستی نقش دارند. آلاینده­های آلی از دیگر آلاینده­های مهم در استان خوزستان به شمار می­روند چراکه منشأ اصلی این ترکیبات صنعت نفت و احتراق ناقص مواد آلی است و با توجه به فعالیت­های گسترده نفتی در استان خوزستان، این ترکیبات نیز به همراه فلزات سنگین نیاز به بررسی دارند. بنابراین در فاز دوم طرح، آلاینده­های آلی شامل TPH، PAH، BTEX، MTBE، PCB، دیوکسین و فوران به همراه فلزات سنگین نیاز به بررسی دارند. علاوه بر پارامترهای اصلی مورد بررسی در این مطالعه، به منظور بررسی رفتار زمین­شیمیایی عناصر در محیط­های مختلف، برخی پارامترهای ثانویه نیز نیاز به سنجش و بررسی دارند. در محیط­های خاک، غبار هوا، غبار خیابان و رسوب، پارامترهای فیزیکوشیمیایی شامل بافت، هدایت الکتریکی، ظرفیت تبادل کاتیونی، مواد آلی کل و درصد کربنات کلسیم نیز اندازه­گیری خواهند شد. همچنین تهیه مقاطع نازک و تجزیه XRD نمونه­های سنگ، غبار و برخی نمونه­های رسوب و خاک به تعیین تفاوت ساختار بلوری و شیمیایی ذرات مورد آزمایش که تأثیر بسزایی در رفتار عناصر و همچنین اثرمستقیم ذرات بر سلامتی دارند کمک می­کند. زیست­دسترس پذیری عناصر در محیط­های خاک، غبار و رسوب نیز با روش­های استخراج گزینشی تعیین خواهد شد. با توجه به اهمیت بیشتر شهرستان اهواز به عنوان مرکز استان و تمرکز بیشتر جمعیت در آن نسبت به سایر محدوده­های مطالعاتی، نقاط نمونه برداری از محیط­های مختلف چرخه زیست­زمین­شیمیایی عناصر در این شهرستان به طور نسبی تعیین شد. بر این اساس برای مطالعه زمین شناسی پزشکی شهرستان اهواز 15 ایستگاه نمونه برداری از سنگ، 90 ایستگاه نمونه برداری از خاک شهری، 93 ایستگاه نمونه برداری از خاک صنعتی، 170 ایستگاه نمونه برداری از خاک کشاورزی، 170 ایستگاه نمونه برداری از گیاه، 70 ایستگاه نمونه برداری از آب زیرزمینی، 25 ایستگاه نمونه برداری از آب سطحی و رسوب، 12 ایستگاه نمونه برداری از باران، 10 ایستگاه نمونه برداری از غبار هوا، 20 ایستگاه نمونه برداری از رواناب، 63 ایستگاه نمونه برداری از غبار خیابان و تعداد متغیری نمونه پساب پیش بینی شده است.
نوع: طرح پژوهشی
مجری /استادان راهنما: جندی شاپور اهواز
مدیر گروه مطالعات/ استادان مشاور: نعمت الله جعفر زاده - سهند جرفی
زمان اجرا: 1390

در این طرح با استفاده از داده های مرتبط با منابع آب کشور ، مستندات دفن پسماندها در زمین ، برهم گذاری داده ها و تهیه نقشه های جانمائی مراکز دفن پسماند در زمین و بررسی سوابق مشابه در کشور های دیگر ، یک دستور العمل مدیریتی و ساماندهی نهائی با موضوع مذکور تهیه و ارائه گردیده است . در دستور العمل نهائی اقدامات مدیریتی مورد نیاز در قالب سه بخش مکان های دفن تعطیل شده ، در حال راهبری و پیش بینی شده برای آینده ارائه شده است در تدوین دستور العمل نهایی اثر گذار بودن یا نبودن مکان دفن پسماند در زمین لحاظ شده و همه حالت های متصور و نیز راهکاری مدیریتی برای آن ارائه شده است.
نوع: طرح پژوهشی
مجری /استادان راهنما: پژو هشکده محیط زیست
مدیر گروه مطالعات/ استادان مشاور: مهران افخمی مقدم
زمان اجرا: 1390

آبزی پروری یکی از عوامل آلودگی آب است که با توسعه آن در سال های اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. در راستای حفاظت از بدنه های آبی در فعالیت آبزی پروری، نظام نامه آبزی پروری با همکاری سازمان های مسئول جهت سازماندهی و پایش فعالیت های آبزی پروری تدوین گردیده است.در این نظام نامه مسئولیت تدوین دستورالعمل صدور مجوز واحدهای آبزی پروری به عهده سازمان حفاظت محیط زیست گذاشته شده است و این مشاور بر اساس وضعیت موجود منبع پذیرنده پساب و همچنین کیفیت و کمیت پساب واحد آبزی پروری دستورالعمل صدور مجوز واحدهای آبزی پروری را تهیه نموده است. همچنین با تحلیل وضع موجود کیفیت پساب واحدهای آبزی پروری برنامه پایش پساب واحدهای آبزی پروری نیز ارائه گردیده است.
نوع: طرح پژوهشی
مجری /استادان راهنما: پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران
مدیر گروه مطالعات/ استادان مشاور: مهران افخمی
زمان اجرا: 1390

نیشکر و تولید آن بعنوان یک محصول غذایی مهم همواره مورد توجه بشر بوده است. کشت نیشکر در استان خوزستان در قالب طرحها هفت گانه شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی علاوه بر تحول مهمی که در امر تولید شکر و محصولات جانبی آن در سطح کشور ایجاد نمود، بدلیل عدم دقت کافی در زمان انجام مطالعات اولیه سبب ساز مشکلات زیست محیطی در سطح استان خوزستان گردیده که یکی از مهمترین آنها تولید زه ناشی از عملیات آبشویی و آبیاری مزارع و خاکهای شور منطقه خوزستان می باشد. در طرح حاضر ضمن بررسی دقیق مشخصات این واحدها و شرایط محیطی مناطق تحت پوشش، میزان و کیفیت زهابهای تولیدی در زمانهای مختلف و در مکان های مختلف تولید، بررسی شده است. در ادامه ضمن بررسی روشهای مدیریت زهاب مزارع نیشکر در سطح جهانی و در سایر کشورهای موفق در زمینه مدیریت زهابهای کشاورزی بالاخص نیشکر، مهمترین روشهای قابل اجرا و پیاده سازی در استان خوزستان در دو سطح درون مزرعه و بیرون از مزرعه، مورد تحلیل قرار گرفته اند. مهمترین این روشها شامل تبدیل بخشی از زمینهای زیر کشت نیشکر به سایر کشت های با نیاز آبی و شوری تولیدی پایینتر، اصلاح عمق زهکشی، طراحی و پیاده سازی سیستم پایش بر خط زهابهای خروجی از نیشکر، تصفیه زهابهای تولیدی، جلوگیری از گسترش بیشتر زمینهای زیر کشت نیشکر و آموزش مسایل زیست محیطی به کارکنان صنعت نیشکر می باشد.
نوع: طرح پژوهشی
مجری /استادان راهنما: جندی شاپور اهواز
مدیر گروه مطالعات/ استادان مشاور: نعمت الله جعفر زاده حقیقی فرد
زمان اجرا: 1391

حوادث غیر مترقبه به دلیل اثر بر منابع زیست محیطی به عنوان یکی از چالش های زیست محیطی کشورها مطرح می باشند. این حوادث بر جنبه های گوناگون محیط زیست، شامل آب، خاک، هوا و محیط زیست طبیعی اثر گذشته و خسارات فراوانی را به کشورها تحمل می نماید.از آنجایی که منابع آب یکی از عوامل کلیدی تاثیر پذیر از حوادث می باشد لذا پیش بینی، پیش گیری، آمادگی، واکنش، بازسازی و احیاء حوادث منجر به آلودگی آب از اولویت های سازمان حفاظت محیط زیست می باشد. از این رو پس از بررسی تاریخی اثرات حوادث منجر به آلودگی آب در کشور، دستورالعمل زیست محیطی مقابله با حوادث غیر مترقبه منجر به آلودگی منابع آب تدوین گردید.در این دستورالعمل مهمترین حوادث منجر به آلودگی آب و اقدامات مورد نیاز در مراحل پنج گانه مدیریت حوادث و نقش سازمان های مسئول مشخص گردیده است.

بیشتر...

 

 


اداره کل حفاظت  محیط زیست استان خوزستان
Departement Of Environment
   تماس با ما
   اهواز :بلوار گلستان نرسیده به پنج طبقه
        سازمان آب و برق-انتهای خیابان آذین  
       

    تلفن : 70-33737769
    فکس : 33737772
    سروش : khzdoe@
    ایمیل : info@khzdoe.ir
    

  قوانین و مقررات
  کارگروه ها و جلسات
  مقالات تخصصی
  اداره محیط زیست شهرستانها
  اخبار و رویدادها
  آخرین پروژه ها

  شکایات
  گالری تصاویر
  خدمات دولت الکترونیک
  آموزش و مشارکت های مردمی
  مناطق حفاظت شده
  مناطق شکار ممنوع

طراحی و پیاده سازی: راد رایانه