نوع: طرح پژوهشی مجری /استادان راهنما: جندی شاپور اهواز زمان اجرا: 1390 انرژي، همواره به عنوان يكي از مهم ترين نيازهاي امروز بشر مطرح بوده و بسياري از روابط و سياست گذاري هاي كشورها نيز تحت تاثير آن صورت مي پذيرد. امروزه، دولت ها تلاش مي كنند تا در قالب برنامه ريزي هاي مدون،
نوع: طرح پژوهشی مجری /استادان راهنما: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ریاضی زمان اجرا: 1390 اهداف مطالعه شامل دستیابی به نقش خودروها و موتورسیکلت های فرسوده، از رده خارج شده ،خودروهای سبک و سنگین, خطوط ریلی،حمل و نقل هوائی،آبی ،توزیع و تعداد خودروها، قطارها،پروازهای هوائ
نوع: طرح پژوهشی مجری /استادان راهنما: جندی شاپور اهواز مدیر گروه مطالعات/ استادان مشاور: نعمت الله جعفر زاده حقیق فرد زمان اجرا: 1390 استان خوزستان با مساحت 66531 کیلومتر مربع در جنوب غربی قرار دارد.آلودگی هوا یکی از پدیده های مدرن زندگی امروزی و ناشی از پسماندهایی است که
نوع: طرح پژوهشی مجری /استادان راهنما: دانشگاه علوم پزشکی تهران مدیر گروه مطالعات/ استادان مشاور: حسین کاکائی زمان اجرا: 1389 در تعیین شدت اثرات سلامتی ناشی از مواجهه با الیاف هوابرد از جمله آ‌زبست ، سه عامل غلظت، ابعاد و نوع ليف نقش دارند. روش میکروسکوپی فاز کنتراست که سال
نوع: طرح پژوهشی مجری /استادان راهنما: شهید چمران اهواز زمان اجرا: 1387-1388 یکی از نواحی ایران که تحت تاثیر پدیده نو ظهور گرد و غبار به دلیل شرایط خشکسالی های اخیر قرارگرفته است استان خوزستان است. تداوم این توفان ها سبب بروز اثرات نامطلوب زیستی و بروز خسارات فراوان در زمینه­
نوع: طرح پژوهشی مجری /استادان راهنما: دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز مدیر گروه مطالعات/ استادان مشاور: نعمت الله جعفر زاده زمان اجرا: 1383 باتوجه به اين كه شهر ماهشهر به تدريج تبديل به يكي از قطبهاي مهم صنعت كشور گرديده وبادر نظر گرفتن تنوع موجود وبرنامه هاي توسعه آتي
نوع: طرح پژوهشی مجری /استادان راهنما: دانشگاه علوم پزشکی اهواز مدیر گروه مطالعات/ استادان مشاور: نعمت الله جعفر زاده زمان اجرا: 1382 شهرستان ابادان با مساحت 2652 کیلومتر مربع دارای دو نقطه شهری به نام های ابادان و اروند کنار به مرکزیت شهر آبادان بوده و دارای 106 آبادی و 6
نوع: طرح پژوهشی مجری /استادان راهنما: آموزشکده فنی صنعت آب و برق مدیر گروه مطالعات/ استادان مشاور: مهران افخمی زمان اجرا: 1381 بدنبال آتش سوزيهاي بوجود آمده در سالهاي گذشته و خسارات و ساير مشكلات حاصله از اين آتش سوزيها و بدنبال نارضايتهاي عمومي و در پي يافتن عوامل ايجاد اي
نوع: طرح پژوهشی مجری /استادان راهنما: دانشگاه علوم پزشکی اهواز مدیر گروه مطالعات/ استادان مشاور: نعمت الله جعفر زاده زمان اجرا: 1380 در اين مطالعه ضمن تعريف و تعيين محدوده مطالعاتي، گردآوري و جمع بندي اطلاعات وضع موجود منطقه مورد مطالعه، تكميل اطلاعات و تفسير وضع موجود از ج
نوع: طرح پژوهشی مجری /استادان راهنما: زمان اجرا: 1373-1378 در اين بررسي كليه صنايع كوچك (زير 50 نفر پرسنل) از نقطه نظر آلودگي هوا،موقعيت استقرار، نوع وميزان مواد اوليه، محصولات، سوخت مصرفي و فرآيندهاي توليد مورد مطالعه قرار گرفت. صنايع فلزي، غيرفلزي، شيميائي، ريخته گري، و ص
نوع: طرح پژوهشی مجری /استادان راهنما: زمان اجرا: 1373-1378
طراحی و پیاده سازی: راد وب