نوع: طرح پژوهشی مجری /استادان راهنما: شهید چمران اهواز زمان اجرا: 1387 این پژوهش از نوع توصیفی – تحلیلی است و به طور خلاصه شامل مراحل زیر می گردد. جمع آوری اطلاعات و داده های مناسب شامل اطلاعات توصیفی و اطلاعات مکانی کلیه صنایع بزرگ ، کشت وصنعت ها ، کشتار گاه های دام و طیور
نوع: طرح پژوهشی مجری /استادان راهنما: مرکز تحقیقات و تحصیلات تکمیلی منطقه 6 دانشگاه آزاد مدیر گروه مطالعات/ استادان مشاور: نعمت الله جعفر زاده زمان اجرا: 1382 شركت هاي بهره برداري نفت وگاز در استان خوزستان ضمن تأمين مواد اوليه پتروشيمي و پالايشگاه هاي داخلي (پالايشگاه هاي آ
نوع: طرح پژوهشی مجری /استادان راهنما: مرکز تحقیقات و تحصیلات تکمیلی منطقه 6 دانشگاه آزاد زمان اجرا: 1382 یکی از مشکلات موجود در شهر اهواز استقرار نامناسب و ناسازگارفعالیت های صنعتی و خدماتی در کنار سایر کاربریهاست به نحوی که فعالیت این واحد هاموجب ایجاد مزاحمت وآلودگی برای ش
طراحی و پیاده سازی: راد وب