| چهار شنبه 4 اردیبهشت 1398     
سفارشی سازی
   EN
 
 
    
  
 
 
نوع: طرح پژوهشی
مجری /استادان راهنما: شهید چمران اهواز
زمان اجرا: 1387

این پژوهش از نوع توصیفی – تحلیلی است و به طور خلاصه شامل مراحل زیر می گردد. جمع آوری اطلاعات و داده های مناسب شامل اطلاعات توصیفی و اطلاعات مکانی کلیه صنایع بزرگ ، کشت وصنعت ها ، کشتار گاه های دام و طیور ، بیمارستان ها ، شهرک های صنعتی پیش پردازش اطلاعات .مدیریت داده ها و تجزیه و تحلیل آنهاتولید خروجی ها.استفاده از اطلاعات پایه بدست آمده در بررسی وضع موجود منطقه .تدوین اولین بانک اطلاعات عوارض زیست محیطی استان .ارائه اطلاعات و نقشه های تهیه شده به مقامات مسئول استان و کشور .استفاده از نقشه های بدست آمده در طرح آمایش استان
نوع: طرح پژوهشی
مجری /استادان راهنما: مرکز تحقیقات و تحصیلات تکمیلی منطقه 6 دانشگاه آزاد
مدیر گروه مطالعات/ استادان مشاور: نعمت الله جعفر زاده
زمان اجرا: 1382

شركت هاي بهره برداري نفت وگاز در استان خوزستان ضمن تأمين مواد اوليه پتروشيمي و پالايشگاه هاي داخلي (پالايشگاه هاي آبادان، پتروشيمي هاي بندرامام، رازي و...) ارز آوري هنگفتي را نيز از طريق صادرات به همراه دارند.علي رغم اهميت بسيار زياد اين صنعت عظيم در رفع نياز صنايع وابسته و بهبود شرايط زندگي، تبعات آلودگي ناشي از فعاليت واحدهاي مختلف آن بر سلامت مردم منطقه روبه فزوني است. انتشار تركيبات هيدروكربني سمي، تركيبات گوگردي، روغن و چربي ونفت در آب هوا و خاك در منطقه تحت پوشش موضوعي است كه خطرات آن غيرقابل انكار است.هدف اصلی این طرح كاهش آلودگي هاي نفتي در استان خوزستان در يك افق 10 ساله به منظور همسو شدن با استانداردهاي ملي و بين المللي (اين افقه در سه مقطع كوتاه مدت 3 ساله، ميان مدت 6 ساله و بلند مدت 10 ساله تقسيم خواهد شد) و همچنین ايجاد يك سيستم همكاري بين بخشي در شركت هاي بهره برداري نفت وگاز در استان خوزستان جهت تدوين يك نظام و يا يك ستاد هماهنگ كننده و ناظر بر اجراي طرح هاي پيشنهادي جهت كاهش آلودگي هاي نفتيبر این اساس با استفاده از داده هاي بدست آمده و كاربرد جداول طبقه بندي كليه فعاليت هاي صنعتي به تفكيك هريك از واحدهاي تابعه شركت هاي پنجگانه مورد بررسي قرار گرفته و برحسب نوع فعاليت ونوع آلودگي توليدي در گروه بنديهاي صنايع وفعاليت هاي آلاينده آب، خاك هوا، صدا وارتعاش نازيباسازي و مزاحمت ساز طبقه بندي گرديدند.با استفاده از بررسيهاي كارشناسي و برخي نتايج بدست آمده از آزمايشهاي انجام شده بوسيله شركت هاي پنجگانه، اولويت منابع آلاينده درهريك از واحدهاي تابعه شركت ها تعيين شده و برهمين اساس گروه بندي وتعيين اولويت ها در انطباق با فعاليت هاي انجام شده براي مديريت آلودگي تكميل گرديده وباتوجه به مجموع واحدها در هر شركت اولويت پروژه هاي مورد نياز مشخص گرديد. در مرحله پاياني با استفاده از مسير اولويت بندي انجام شده و امكان پذيري اعمال مديريت كنترلي، اولويت‌بندي پروژه ها و معرفي پروژه ها در سه بخش مستقيم، غيرمستقيم، پشتيباني و در سه افق زماني كوتاه مدت، ميان مدت وبلند مدت ارائه شده وبراساس انجام بررسيهاي اوليه وبحث وتبادل نظر با بخش هاي كارشناسي در صنعت نفت هزينه ها، روشهاي تامين هزينه وساختار تشكيلاتي و پشتيباني جهت اجراي پروژه ها تعيين گرديد
نوع: طرح پژوهشی
مجری /استادان راهنما: مرکز تحقیقات و تحصیلات تکمیلی منطقه 6 دانشگاه آزاد
زمان اجرا: 1382

یکی از مشکلات موجود در شهر اهواز استقرار نامناسب و ناسازگارفعالیت های صنعتی و خدماتی در کنار سایر کاربریهاست به نحوی که فعالیت این واحد هاموجب ایجاد مزاحمت وآلودگی برای شهروندان و در نتیجه کاهش کیفیت مطلوب شهر می شود. هدف اصلی در این طرح دستیابی به راهبردها و معیار هایی است که با شناخت و طبقه بندی صنایع و خدمات شهری از نظر آلودگی و مزاحت پرداخته اند و در نتیجه به سازماندهی انها کمک می کند.در این طرح صنایع به دو دسته غیر شهری و شهری تقسیم بندی شده اند و طبق رهنمود ها کلی شامل تدوین معیارها و الگوهای مشترک برای صنایع کوچک ، ایجاد خدمات شهری و تدوین معیارها و ضوابط اختصاصی طبقه بندی انجام شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که مسئولیت مکان یابی و سازماندهی صنایع و خدمات فنی به عهده قوانین نهاد ها و سازمان های گوناگون است که بنا به وظایف خود از معیارها وضوابط ویژه ای استفاده می کنند. بررسی و تحلیل این نظامات حاکی از این است که اولا عموم قوانین و اقدامات این نهاد ها برای پاسخگویی به نیاز های سازماندهی صنایع و خدمات شهری کافی نیست وثانیا میان مقررات و عملکرد نهادها ی مختلف همکاری و هماهنگی وجود ندارند.بنابراین به منظور تکمیل قوانین و مقررات موجود ایجاد هماهنگی بیشترمیان نهادهای مسئول پیشنهاد هایی ارائه گردید که شامل توصیه های حقوقی و قانونی ، توصیه های برنامه ای و طراحی ، توصیه های مدیریتی و اجرائی ، توصیه های مربوط به مدیریت زیست محیطی ، توصیه های مربوط به مجتمع های صنعتی و خدمات شهری ، توصیه های مربوط به شرکت سازماندهی صنایع و مشاغل مزاحم و توصیه های پژوهش و مطالعاتی می باشد.
 

 


اداره کل حفاظت  محیط زیست استان خوزستان
Departement Of Environment
   تماس با ما
   اهواز :بلوار گلستان نرسیده به پنج طبقه
        سازمان آب و برق-انتهای خیابان آذین  
       

    تلفن : 70-33737769
    فکس : 33737772
    سروش : khzdoe@
    ایمیل : info@khzdoe.ir
    

  قوانین و مقررات
  کارگروه ها و جلسات
  مقالات تخصصی
  اداره محیط زیست شهرستانها
  اخبار و رویدادها
  آخرین پروژه ها

  شکایات
  گالری تصاویر
  خدمات دولت الکترونیک
  آموزش و مشارکت های مردمی
  مناطق حفاظت شده
  مناطق شکار ممنوع

طراحی و پیاده سازی: راد رایانه