نوع: طرح پژوهشی مجری /استادان راهنما: مهندسین مشاور زیست سپهر زمان اجرا: 1388 منطقه حفاظت شده کرخه عامل اصلی بای حفاظت این منطقه وجود حیات وحش قابل توجه و تنوع پرندگان است وطی بازدیدای به عمل امده از نقاط مختلف این منطقه حفاظت شده گیاهانی متعلق به 3 تیره 70 جنس 76 گونه جمع
طراحی و پیاده سازی: راد وب