جمعه 9 اسفند 1398


نوع: طرح پژوهشی مجری /استادان راهنما: اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان زمان اجرا: 1378-1380 این تحقیق با هدف تعیین موجودی محیط از نظر فلزات سنگین مورد مطالعه در آب رودخانه های کارون و دز در استان خوزستان و تعیین اثر ورود فاضلاب های شهری , صنعتی
نوع: طرح پژوهشی مجری /استادان راهنما: واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي، منطقه 6 اهواز مدیر گروه مطالعات/ استادان مشاور: ابراهیم نجف زاده زمان اجرا: 1385 منطقه حفاظت شده شیمبارشامل محدوده ای در دامنه شمالی دریاچه سد شهید عباسپور و مشرف به
نوع: طرح پژوهشی مجری /استادان راهنما: مرکز پژوهش زمین شناسی پزشکی شیراز مدیر گروه مطالعات/ استادان مشاور: بهنام کشاورزی - ضرغام محمدی زمان اجرا: 1391
طراحی و پیاده سازی: راد رایانه