1-آیا اطلاع رسانی و راهنمای لازم به صورت شفاف و دقیق برای انجام خدمات مورد نظر درخواست به شما ارائه شده است؟
2- نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است ؟
3- نام فرد یا افرادی که مناسب ترین برخورد و همکاری را با شما داشته اند، مرقوم فرمائید .4- نام فرد یا افرادی که برخورد نامناسبی با شما داشته اند مرقوم فرمائید .5- آیا خدمت مورد نظر شما در موعد مقرر انجام شده است ؟
6- چنانچه درخواست خلاف مقرارت ازجنابعالی شده است ، لطفا آن را مرقوم فرمائید، با ذکر (مورد و فرد مورد نظر )7- لطفا نظرات و پیشنهاد های خود را برای اصلاح امور بنویسید ؟در صورت تمایل این قسمت را تکمیل کنید .
نام و نام خانوادگی:شماره تماس :

captcha

طراحی و پیاده سازی: راد وب