مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان: آلودگی نفتی در هورالعظیم صحت ندارد