اجرای طرح خوزستان پاک در شهــرستان لالی

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لالی از اجرای طرح خوزستان پاک در شهــرستان لالی خبر داد به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان. فرید صالحی پور باورصاد رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لالی گفت: طرح خوزستان پاک به صورت همزمان در سراسر استان خوزستان از ۲۶ شهریورماه تا اول مهرماه با شعار همه با هم در سرزمین همدلی‌ها برای خوزستان پاک اجرا می‌شود. صالحی پور ادامه داد:این طرح با همکاری فرمانداری،بخشداری‌،شهرداری، شبکه بهداشت و درمان شهرستان در ورودی شهرستان و پارک بزرگ لالی انجام گرفت. وی افزود: هدف از اجرای این طرح، افزایش حساسیت جامعه در خصوص پاکیزگی شهرستان و کمک آحاد مردم برای حفاظت از محیط زیست شهری و روستایی می باشد. صالحی پور در پایان اظهارداشت : اقداماتی همچون پاکسازی مضاف بر آنکه زیبایی منظر را به عرصه های طبیعی و شهری باز می گرداند منجر به جلب توجه عموم جامعه به اهمیت حفظ سلامتی ، مدیریت پسماند و مشارکت مدنی برای بهبود شرایط محیط زیست کشور می شود.