اجرای طرح خوزستان پاکیزه در شهر بستان

طرح خوزستان پاکیزه به ‌مناسبت فرا رسیدن فصل پاییز و آغاز سال تحصیلی جدید در شهرستان دشت‌آزادگـان- شهر بستان به اجرا درآمد. به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان – هادی جلالی سرپرسـت اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دشت‌آزادگان از برگزاری طرح خوزستان پاکیزه در شهر بستان خبر داد. جلالی گفت: با توجه به اینکه يكی از مهم‌ترين چالش‌های زیست‌محیطی استان خوزستان بویژه شهرستان دشت‌آزادگـان، مديريت نامناسب و غیر استاندارد پسماندهاست، لذا به منظور حفاظت از محيط زيست نيازمند اجرای وظايف قانونی همه دستگاه‌ها و ارگان‌های اجرايی و فرهنگی و آموزشی است. در واقع اجرای برنامه‌های آموزشی و فرهنگی جهت کاهش تولید پسماند و کاهش اثرات مخرب زیست‌محیطی آن یکی از نیازهای اساسی جامعه‌ی ما تلقی می‌شود. این مقام مسئول تصریح کرد: يكی از راهکارهای مؤثر در پاكيزگی و نظافت عمومی شهرها و روستاها، بسط فرهنگ زیست‌محیطی و جلب مشاركت توده‌ی مردمی از طريق تشویق، آموزش و برگزارى آيين‌ها و برنامه‌های پاكسازی عمومی است. او ادامه داد: در راستای بهبود وضعیت مدیریت پسماند، اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دشت‌آزادگـان طرح‌ خوزستان پاكيزه که مشارکت عمومی جهت پاکسازی جلوه‌های شهری را به دنبال دارد، در چندین نوبت در نقاط مختلف شهرستان اجرا می‌کند. طرح مذکور این‌بار در شهر بستان(بستان پاک) در روز دوشنبه 3 مهر ماه با همكارى ناحیه سپاه، شهرداری و بسیج این شهر در استقبال از ماه مهر و آغاز فصل بازگشایی مدارس به منظور جلب مشاركت مردم برگزار گردید. سرآغاز اجرای ویژه‌برنامه بستان پاک توزيع كيسه زباله، دستکش و کلاه حامل شعار زیست‌‌محیطی به حاضرین جهت پاکسازی خیابان ساحلی و پارک مرکزی شهر بود . همچنین در تکمیل برنامه‌های این طرح و به خاطر شروع بازگشایی مدارس پرسنل اداره حفاظت محیط‌ زیست شهرستان دشت‌آزادگـان با حضور در مدرسه گلپایگانی _جوادالائمه ضمن پاکسازی محوطه همراه با دانش‌آموزان، آموزش‌های زیست ‌محیطی لازم را به آنها انتقال دادند. در خاتمه با هماهنگی با واحد آتش‌‌نشانی شهر بستان شست‌وشوی محوطه مدرسه انجام شد.