برگزاری کلاس‌ آموزشی زیست ‌محیطی در هنرستان ۲۵ آبان سوسنگرد

کارگاه آموزشی زیست ‌محیطی در دبیرستان ۲۵ آبان سوسنگرد توسط سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دشت‌آزادگان برگزار شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان- هادی جلالی سرپرسـت اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دشت‌آزادگـان از برگزاری کلاس آموزشی زیست‌محیطی در روز سه‌شنبه ۴ مهرماه سال جاری خبر داد. جلالی در این باره تصریح کرد: با توجه به آغاز فصل درسی و بازگشایی مدارس و به منظور ایجاد ارتباط با مراکز آموزشی ، در دبیرستان ۲۵ آبان سوسنگرد حضور یافته و برنامه توجیهی آموزشی زیست ‌محیطی انجام شد. این برنامه با هدف ارتقای سطح آگاهی‌های محیط زیستی دانش‌آموزان و آشنایی با وظایف محیط‌بانان و فراهم آوردن فضایی برای فعالیت‌های توسعه‌ای دوستداران طبیعت در دبیرستان ذکر شده برگزار گردید. وی افزود: تشویق، ترویج و ایجاد حساسیت در بین اقشار مختلف جامعه (بخصوص جوانان و نوجوانان) نسبت به محیط زیست در حفظ و بقای آن تاثیر مستقیم خواهد گذاشت و جامعه را مهیا برای قبول برنامه‌های سازمان و مجموعه‌های فعال در محیط زیست می‌کند. دانش‌آموزان در این کارگاه آموزشی زیست‌محیطی، با مطالبی شامل عوامل تخریب محیط زیست، اهمیت حیات وحش و زیستگاه‌ها، آلودگی‌های زیست محیطی و راه‌های جلوگیری از تخریب محیط زیست آشنا شدند. در پایان لوح تقدیری همراه با تصویر از آهوی میشداغ به مدیر آن مدرسه اهدا گردید.