قاضی دزفولی ۶ متهم را به جای حبس به کاشت ۵۲۰ اصله نهال محکوم کرد

رییس دادگستری دزفول گفت: یکی از قضات دزفول با صدور آرای جایگزین حبس، ۶ متهم را به کاهش ۵۲۰ اصله نهال در این شهرستان و شهرهای محل اقامت محکوم کرد. به گزارش روناش و به نقل از روابط عمومی دادگستری خوزستان، فیصل مزرعه روز چهارشنبه افزود: استفاده از آرای جایگزین حبس در برخی جرائم از برنامه‌های عملیاتی قوه قضائیه در راستای حفظ حقوق شهروندی، اصل فردی بودن مجازات و سیاست کاهش جمعیت کیفری است که آثار این آرا برای جامعه می‌تواند به مراتب موثرتر از حبس فرد در زندان باشد. وی ادامه داد: امیر طلوعی‌نیا رئیس شعبه ۱۰۲ کیفری ۲ دزفول، در رسیدگی به برخی پرونده‌های ارجاع داده شده در اقدامی پسندیده و قانونی، محکومان را به جای حبس و جزای نقدی به کاشت نهال محکوم کرد. رییس دادگستری دزفول تصریح کرد: یکی از مجازات‌های در نظر گرفته شده در قانون، انجام خدمات عمومی رایگان است که مجازات مورد نظر براساس نیاز جامعه و شرایط متهم تعیین می‌شود. وی افزود: در ۶ فقره رأی صادر شده در این شعبه، باتوجه به تخلفات صورت گرفته از سوی متهمان که اغلب گردشگر بودند، مجازات کاشت نهال در نظر گرفته شده است که این احکام باید با نظارت اداره منابع طبیعی دزفول و یا شهرداری‌های محل اقامت محکومان در شهرستان‌های دیگر استان، اجرا شوند. مزرعه اظهار امیدواری کرد که مجازات‌های در نظر گرفته شده موجب تنبه محکومان و پیشگیری از جرائم مشابه و نیز توجه عموم به حفظ محیط زیست استان و استفاده از تفریحات سالم در جامعه شود.