فراخوان همکاری

با سلام و احترام به آگاهی مدیران سازمان های مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی می رساند؛

با توجه به سوزاندن گسترده بقایای کشت گندم در مزارع استان خوزستان که موجب آسیب فراوان به بافت خاک و ایجاد آلودگی هوا و همچنین مرگ و میر زیستمندان و سرایت آتش به جنگل ها و زیستگاه های طبیعی می گردد و پیرو نشست مجازی ۲۰ خرداد ماه در خصوص مشارکت انجمن ها در آموزش کشاورزان جهت پیشگیری آتش سوزی بقایای کشت گندم از کلیه سازمانهای مردم نهاد محیط زیستی که تمایل به همکاری دارند دعوت به عمل می آید برنامه های آموزشی پیشنهادی انجمن به صورت کتبی ظرف مدت یک هفته حداکثر تا دوم تیر ماه به اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان ارسال نمایند. اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان