دیدار رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لالی با دادستان

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لالی از دیدار و گفتگو با دادستان شهرستان لالی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان- فریدصالحی پورباورصاد رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لالی گفت: هدف از این دیدار رفع مشکلات زیست محیطی موجود در شهرستان بود. صالحی پور باورصاد ضمن اشاره به وسعت حوزه اجرایی محیط زیست و کمبود نیروی اجرایی سازمان محیط زیست، تصریح کرد : کنترل و جلوگیری از آلودگی های آب، خاک و هوا و همچنین حفاظت و حراست از عرصه های طبیعی، حیات وحش و غیره از جمله وظایف سازمان محیط زیست می باشد که یک سازمان به تنهایی نمی تواند به طور کامل از عهده این کار برآید. صالحی پورباورصاد در پایان با اشاره به نقش احکام بازدارنده در کاهش جرایم زیست محیطی اظهارداشت: خوشبختانه صدور آرای بازدارنده و مجازات های سنگین برای متخلفین زیست محیطی اثرات چشمگیری در کاهش تخلفات زیست محیطی داشته است. جمال پور دادستان شهرستان لالی با عنوان به اینکه مامورین یگان حفاظت محیط زیست ضابطین خاص دادگستری محسوب می شوند، گفت: بی شک فعالیت های قانونی پرسنل حفاظت محیط زیست مورد حمایت قاطع و همه جانبه دستگاه قضایی و دادستانی خواهد بود.