انجام برنامه پایش و بازدید مشترک از وضعیت زیست محیطی مدارس شهرستان اهواز در راستای تحقق اهداف طرح خوزستان پاکیزه

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان- صغری رستمی رئیس محیط زیست شهرستان اهواز از اجرای طرح پایش و بررسی وضعیت زیست محیطی مدارس شهرستان اهواز با منظور تحقق اهداف طرح خوزستان پاکیزه خبر داد. رستمی گفت: پیرو نشست هم اندیشی با نمایندگان آموزش و پرورش شهرستان اهواز چالش های زیست محیطی شناسایی و با توجه به اهمیت برنامه ریزی جدی به منظور حفظ سلامت دانش آموزان و همچنین پیشبرد اهداف کلان سازمانی محوله ، بررسی وضعیت محیط پیرامونی مدارس در قالب طرح خوزستان پاکیزه در دستور کار قرار گرفته است . وی افزود: متاسفانه امروز شاهد آن هستیم وضعیت مدیریت پسماند به مهمترین چالش زیست محیطی در شهر اهواز تبدیل شده است. لذا با توجه به اهمیت و ضرورت امر طی هماهنگی های صورت گرفته فیمابین محیط زیست اهواز و اداره آموزش و پرورش ناحیه ۲ اهواز بازدید مشترکی از وضعیت مدیریت پسماند در پیرامون مدارس این ناحیه در کوی رمضان ، کوی علی آباد و منبع آب آغاز گردید . سید محمد لاری بقال معاون محیط زیست اهواز تخلیه های غیر مجاز پسماند و نخاله های ساختمانی در اراضی پیرامون مدارس ، فروش غیر مجاز دام در مجاورت مدارس و عدم رعایت زمان انتقال پسماند در مخازن شهر(ساعت ۱۱شب) توسط شهروندان را از مهمترین چالش های زیست محیطی محیط پیرامونی مدارس مورد بازدید دانست. لاری بیان داشت: با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت پاکسازی فضای پیرامونی مدارس هماهنگی لازم با شهرداری های مناطق ۳ و ۷ انجام و در حال پیگیری می باشد.