فرا رسیدن ماه محرم بر عاشقان حسینی تسلیت باد

باز این چه شورش است که در خلق عالم است باز این چه نوحه وچه عزا و چه ماتم است فرا رسیدن ماه محرم بر عاشقان حسینی تسلیت باد