اقدام شایسته بکی از ادارات استان خوزستان در حذف پلاستیک و ظروف یکبار مصرف

اداره کل غله و خدمات بازرگانی خوزستان استفاده از ظروف یکبار مصرف را در مجموع خود ممنوع کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان- داود میرشکار مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان با حضور در اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان از اقدام مدیر کل این مجموعه در ممنوعیت استفاده از ظروف یکبار مصرف در جلسات و همچنین مدیریت پسماند و تفکیک زباله تقدیر کرد. مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان در جمع مدیر کل و کارکنان اداره غله و خدمات بازرگانی گفت: مجموعه شما به این اهمیت واقف شده که در راستای حفاظت از محیط زیست گام بردارد و در امر مدیریت پسماندها که دنیا برای کاهش آن برنامه دارد و مدیریت و کاهش آن از ضروریات دنیای امروز است در مجموع خود به حداقل رساند و این کار بسیار ارزشمند و می تواند الگویی برای سایر ادارات و مجموعه ها باشد. وی گفت: این کار ارزشمند نه تنها برای همه انسان ها در نسل حاضر و آینده سودمند است؛ بلکه به تمام موجودات زنده که بعضاً از رهاسازی این پسماندها در طبیعت آسیب می بینند نیز کمک خواهد کرد. وی در بخش دیگری از سخنان خود به مواردی از آسیب های میکرو پلاستیک ها به حیات وحش در مناطقی که حتی مسکونی هم نبودند اشاره کرد و گفت: در مواردی در بافت های بدن پرندگان مواد پلاستیکی یافت شده است. میرشکار در ادامه به توانمندی های اقتصادی ، اجتماعی و تنوع زیستی استان خوزستان اشاره کرد و گفت: از این ظرفیت ها باید برای حفاظت از محیط زیست استان استفاده کنیم. وی ادامه داد: معضلات زیادی محیط زیست استان با آن روبرو است که در شان مردم پر تلاش که نقش بسزایی در اقتصاد کشور دارند نیست و باید با کمک همه، اثرات زیانبار آلودگی ها را کاهش داد. او ادامه داد: حفاظت محیط زیست خوزستان صیانت از مجموعه های انسانی که در بخش های مختلف این استان در حال خدمت به اقتصاد کشور هستند را خط قرمز خود می داند و نباید این نیروهای ارزشمند با آلودگی زیست محیطی آسیب ببینند. در ادامه جهان نژادیان مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان نیز ضمن تاکید بر آسیب های پسماندهای پلاستیک در جهان بر انسان و برای سایر موجودات گفت: بر این باور بودیم تا در مجموعه خود با حذف پلاستیک و ظروف یکبار مصرف نقشی هر چند کوچک در حفاظت از محیط زیست داشته باشیم. وی ادامه داد: ما در کنار حذف ظروف یکبار مصرف در اداره کل در زمینه های مدیریت پسماندها و تفکیک زباله ،سطل های مناسب در این اداره کل نصب شده است. وی افزود: در بحث کار تخصصی نیز با نصب فیلترهای مناسب بر خروجی هوای سیلوهای گندم از گسترش و پراکندگی گرد و خاک به محیط جلوگیری بعمل می آید. جهان نژادیان گفت : در خصوص مشارکت مجموعه غله و خدمات بازرگانی آمادگی دارد، در مسائل حمایت از حیات وحش استان مشارکت داشته باشد. در پایان این مراسم مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان با اهدای لوح تقدیر از حرکت زیست محیطی مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان تقدیر بعمل آورد و هماهنگ شد در راستای مشارکت بیشتر در آینده نزدیک تفاهم نامه مشترکی در گسترش برنامه های زیست محیطی به امضا برسانند.