بازدید و پیگیری وضعیت زیست محیطی واحد‌های ضایعاتی شهرستان شوشتر

صدور اخطاریه و پیگیری قضایی به دنبال مشکلات زیست محیطی واحد‌های ضایعاتی انجام می شود.

به گزارش روابط عمومي اداره کل حفاظت محيط زيست خوزستان- سرپرست اداره حفاظت محيط زيست شوشتر بیان داشت: به دنبال افزایش مصرف گرایی در میان شهروندان و تولید اقلام فرسوده و دور ریختنی، امروزه با رشد بی رویه واحد‌های ضایعاتی در سطح شهرستان مواجه هستیم. زمانپور گفت: این مراکز با توجه به عدم رعایت ضوابط استقرار و عدم مدیریت صحیح پسماندها، و نیز عدم رعایت مسائل بهداشتی در این مکان ها موجب ایجاد شرایط نامطلوب و ایجاد مشکلات زیادی شده است. وی افزود: در بازدیدهای ماهیانه بسیاری از واحدها به دلیل ایجاد آلودگی هوا بر اثر سوزاندن پسماندها، مورد صدور اخطاریه و پیگیری قضایی قرار گرفته اند. زمانپور اظهار داشت: مدیریت صحیح استقرار واحدهای ضایعاتی و همکاری شهرداری در ساماندهی میتواند در کاهش این مشکلات تاثیر گذار باشد.