جاذبه هاي گردشگري استان خوزستان

نام منطقه
مساحت
جاذبه هاي گياهي
جاذبه هاي جانوري
امكانات اقامتي
محل ايجاد كمپينگ و اقامت موقت
منطقه حفاظت شده و پناهگاه حيات وحش دز
17533 هكتار
درختان پده و گز، درختچه هاي سريم، جاز، تمشك، استبرق، كهورك، لگجي و
زيستگاه اصلي گوزن زرد ، انواع پرندگان نظير بلبل خرما، ليكو، دراج... و پستانداراني نظير رودك عسلخوار- گربه جنگلي و
پاسگاه حفاظتي دز
مجاورت پل رانكين در رودخانه دز، جنگل ميانرود، جنگل آب شيرين و پاسگاه حفاظتي دز
منطقه حفاظت شده و پناهگاه حيات وحش كرخه
13995 هكتار
درختان پده و گز، درختچه هاي سريم، جاز، تمشك، استبرق، كهورك، لگجي و
زيستگاه اصلي گوزن زرد ، انواع پرندگان نظير بلبل خرما، ليكو، دراج... و پستانداراني نظير رودك عسلخوار- گربه جنگلي و
پاسگاه هاي هلوه و كرخه
نزديك پاسگاه هاي هلوه و كرخه و ضلع غربي كرخه نزديك شوش
منطقه حفاظت شده شيمبار
50000 هكتار
جاز، پده، بلوط ايراني، كلخونگ، توت، بادام ، انجير و ...
گرگ، خرس قهوه اي، پلنگ، تشي، قوچ وحشي
-
-
منطقه حفاظت شده شالو و منگشت
13000 هكتار
ارغوان، بنه، كلخونگ، انجير، بادام، بلوط
گرگ، گربه وحشي، گربه جنگلي، تشي، قوچ وحشي، انواع پرندگان شكاري، كبك، تيهو، لاشخورها و ...
-
-
تالاب بين المللي و پناهگاه حيات وحش شادگان
400000 هكتار
ني، لوئي، جنگلي، علف شور
اردك مرمري، اكراس آفريقايي، پليكان پاخاكستري، فلامينگو، دراج و ...
مهمانسراهاي ادارات آبادان، شادگان، مركز بازديد كنندگان شادگان ، هتل ها و مهمانسراهاي آبادان و ماهشهر
1- روستاي رگبه، احداث اسكله جهت استفاده گردشگران (در حال احداث)
2- جاده بيمارستان صحرايي متروكه (علي بن ابيطالب)
تالاب هورالعظيم
125000 هكتار
ني، لوئي، جگن، كاگله
گاوميش، گراز، سگ آبي و اردك مرمري، غاز خاكستري، اكراس آفريقايي و فلامينگو
اردوگاههاي راهيان نور شهرهاي هويزه و سوسنگرد
محلهاي چزابه رفيع، بستان، يزدنو
تالاب بامدژ
4000 هكتار
ني، لوئي، جگن، خارشتر ايراني، ترنجبين
گراز ، انواع پرندگان آبزي و كنار آبزي ، مرغابي سانان و حواصيل ها
مهمانسراي شهرهاي اهواز و شوش
روستاهاي مزرعه 2و 3
تالاب ميانگران
2440 هكتار
ني، لوئي، جگن و ...
تنجه، آنقوت، فلامينگو، حواصيل خاكستري، اردك مرمري، غاز پيشاني سفيد كوچك
مهمانسراها و هتل هاي شهر ايذ ه
كنار تالاب ميانگران
اشكفت سلمان (غرب ايذه)
 
نام منطقه
مساحت
جاذبه هاي گياهي
جاذبه هاي جانوري
امكانات اقامتي
محل ايجاد كمپينگ و اقامت موقت
منطقه حفاظت شده كرائي
39000 هكتار
انجير كوهي، بادام كوهي، رمليك، سريم
قوچ و ميش وحشي، شغال،تشي، كاراكال، كبك و تيهو
پاسگاههاي محيط باني در شمال و جنوب منطقه
هتل ها و مهمانسراهاي شهرهاي مسجدسليمان و شوشتر
اطراف پاسگاه هاي محيط باني
منطقه چهل پا
15000 هكتار
كنار، بادام
كل و بز، پلنگ، گرگ، كفتار و ...
مهمانسراي سد دز
پلاژ سد دز
 
 
 
همچنین مناطق ميش داغ و فكه به عنوان زيستگاه آهو و قوچ و ميش مناطق چهل پا، رگ سفيد، پازنان، به عنوان زيستگاه كل و بز و قوچ و ميش، درياچه هاي پشت سد هاي بزرگي چون سد كرخه، سد دز، سد شهيد عباسپور ، سد مارون ، سد كارون3 و سد گدار لندروجزیره مینو ازجمله جاذبه های طبیعی استان می باشند.