آغاز طرح شماره گذاري قايق ها به منظور ساماندهي و نظارت بر فعاليت آنها در رودخانه هاي شوشتر

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان : به پیشنهاد اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شوشتر وپس از برگزاری جلسه هماهنگی با اداره ورزش و جوانان، شهرداری شوشتر و بااخذ دستور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شوشتر طرح شماره گذاری و ساماندهی قایقهای صیادی،تفریحی،مسافر کش در شهر ستان شوشتر آغاز گردید.
علی فتحی نیا رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شوشتر با بیان این مطلب گفت:این طرح به منظور شناسایی،ساماندهی و نظارت بیشتر بر فعالیت مالکین قایق در سطح شهرستان شوشترخصوصا در بخش صیادی آغازشده و تاکنون بیش از 50نفر و با اتمام مهلت تعیین شده جهت تشکیل پرونده به این اداره مراجعه نموده اند.