| چهار شنبه 4 اردیبهشت 1398     
سفارشی سازی
   EN
 
 
    
  
 
 

اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان در نظر دارد نسبت به ایجاد و خرید ده ایستگاه سنجش دائمی آلودگی هوا از طریق مناقصه به شرح ذیل اقدام نماید.

1-موضوع مناقصه:ایجادوخرید ده دستگاه ایستگاه سنجش دائمی آلودگی هوا

2-مهلت فروش اوراق مناقصه از تاریخ 07/11/91 تا 16/11/91

3-مهلت تکمیل و تحویل اوراق مناقصه تا پایان وقت اداری مورخ 28/11/91

4-تاریخ بازگشایی پاکات روز یکشنبه مورخ29/11/91راس ساعت 10 صبح

5-محل برگزاری مناقصه:اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان به آدرس اهواز بلوار گلستان انتهای خیابان آذین

6-مبلغ و نوع سپرده:ضمانتنامه بانکی به نام اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان و به مبلغ 000/500/90ریال

7-مبلغ برآورد خرید ده دستگاه سنجش آلودگی 28میلیارد ریال می باشد.

8-هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان

ارسال به دوستاننام فرستنده:
ایمیل فرستنده:
نام گیرنده:
ایمیل گیرنده:


 
mail print pdf doc
0
rate rate
0

تاریخ: سه شنبه 03 بهمن 1391     بازدید ها: 3266     دسته: مناطق حفاظت شده     
 

 


اداره کل حفاظت  محیط زیست استان خوزستان
Departement Of Environment
   تماس با ما
   اهواز :بلوار گلستان نرسیده به پنج طبقه
        سازمان آب و برق-انتهای خیابان آذین  
       

    تلفن : 70-33737769
    فکس : 33737772
    سروش : khzdoe@
    ایمیل : info@khzdoe.ir
    

  قوانین و مقررات
  کارگروه ها و جلسات
  مقالات تخصصی
  اداره محیط زیست شهرستانها
  اخبار و رویدادها
  آخرین پروژه ها

  شکایات
  گالری تصاویر
  خدمات دولت الکترونیک
  آموزش و مشارکت های مردمی
  مناطق حفاظت شده
  مناطق شکار ممنوع

طراحی و پیاده سازی: راد رایانه