برگزاری مراسم زیارت عاشورا در دهه محرم در اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان