بازدید استاندار و جمعی از مسئولین استان خوزستان از کانون‌های گرد و غبار