گاه شمار مناسبتهای زیست محیطی ملی و جهانی

گاه شمار مناسبتهای زیست محیطی ملی و جهانی

 

 

1 فروردین

روز جهانی جنگلداری
 

 

March 21

 

2 فروردین‌

روز جهانی آب

World Water Day

March 22

 

3 فروردین

روز جهانی هواشناسی

World Meteorological Day

March 23

 

13 فروردین‌

 

روز طبیعت

   

 

18 فروردین

روز جهانی  بهداشت

World Health Day

April 7

 

آخرین جمعه فروردین
 

روز چمن و علفزار-Arbor Day
 

 

Last Friday in April

 

2 اردیبهشت

روز جهانی زمین

Earth Day

April 22

 

20 اردیبهشت

روز جهانی پرندگان مهاجر

World Migratory Bird Day

May 10

 

28 اردیبهشت

روز جهانی حفاظت از گیاهان
 

 

May 18

 

31 اردیبهشت

روز جهانی گونه های در معرض انقزاض
 

 

May 21

 

1 خرداد

روز جهانی تنوع زیستی

International Day for Biological Diversity
(World Biodiversity Day)

May 22

 

3 خرداد

روز جهانی مهاجرت ماهیان

World Fish Migration Day

May 24

 

10 خرداد

روز جهانی بدون سیگار
 

 

May 31

 

15 خرداد

روز جهانی محیط زیست

World Environment Day

June 5

 

15 تا 21 خرداد

هفته محیط زیست

   

 

18 خرداد

روز جهانی اقیانوس
 

 

June 8

 

25 خرداد

روز جهانی باد
 

 

June 15

 

27 خرداد

روز جهانی بیابان زدایی

World Day to Combat Desertification

June 17

 

31 خرداد

روز جهانی وال
 

 

June 21

 

21 تیر

روز جهانی عدم استفاده از کیسه های پلاستیکی و یکبار مصرف

   

 

7 مرداد

روز جهانی ببر

 

July 29

 

21 مرداد

روز جهانی فیل

 

August 12

 

25 شهریور

روز جهانی حفاظت از لایه ازن

International Day for the Preservation of the Ozone Layer

September 16

 

31 شهریور

کمپینگ جهانی روز بدون خودرو
 

 

September 22

 

9 تا 15 مهر

هفته جهانی حیات وحش
 

 

October 1-7

 

10 مهر

روز جهانی حیوانات اهلی

 

October 2

 

16 مهر

روز ملی کودک و محیط زیست
 

   

 

 

روز جهانی زیستگاه ها

 

First Monday in October
 

 

21 مهر

روز جهانی کاهش اثرات بلایای طبیعی

International Day for Disaster Reduction

October 13

 

24 مهر

روز جهانی غذا

World Food Day

October 16

 

14 آذر

روز جهانی خاک
 

 

December 5

 

20 آذر

روز جهانی کوهستان

 International Mountain Day

December 11

 

1 دی

روز کشاورزی

   

 

29 دی

روز هوای پاک

   

 

13 بهمن

روز جهانی تالابها

World Wetlands day

February 2

 

8 اسفند

روز جهانی خرس های قطبی

 

February 27

 

11 اسفند

روز ملی بهداشت محیط

   

 

12 اسفند

روز جهانی حیات وحش

World Wildlife Day

March 3

 

15 اسفند

روز درختکاری

   

 

15 تا 21 اسفند

هفته منابع طبیعی

   

 

23 اسفند

روز جهانی حفاظت از رودخانه ها

 

March 14

 

29 اسفند

روز جهانی گنجشکان

 

March 20

 

11 ذیقعده

روز ولادت حضرت امام رضا (ع)-

 روز محیط بان