حادثه تیراندازی به محیط بانان در دست پیگیری قضایی است