عملیات اطفا حریق توسط دو فروند بالگرد در تالاب هورالعظیم(بخش عراقی تالاب )