منطقه حفاظت شده كرائي

موقعيت جغرافيايي :
منطقه شكار ممنوع كرائي در 25 كيلومتري جنوب شرق شهرستان شوشتر و 35 كيلومتري جنوب شهرستان مسجدسليمان به مساحت 39353 هكتار و شامل رشته كوه سياه (كوه شه) مي باشد. اين رشته كوه از پيش كوههاي زاگرس و حداكثر ارتفاع آن 600 متر از سطح دريا مي باشد؛ اين منطقه از سال 76 به عنوان شكار ممنوع بوده و هم اكنون جهت ارتقاء و تبديل به حفاظت شده در دستور كار شوراي عالي محيط زيست قرار دارد.
راههاي دسترسي :
جاده آسفالته شوشتر به مسجدسليمان و سپس راه شني روستايي معروف به كرائي- راهدار مهمترين راه دسترسي به منطقه است همچنين راه آسفالته نفت سفيد به هفتگل از جمله راههاي دسترسي به منطقه است.
جاذبه هاي گياهي:
پوشش منطقه به طور كلي مرتعي و بسيار متنوع است كه دامنه هاي شمالي از پوشش مناسب و خوب و دامنه­اي جنوبي داراي مراتعي فقير است. وجود بازماندهايي از كنارستان در منطقه و تك درختان انجير كوهي ، بادام كوهي و كلخنگ نشان از تراكم و تنوع بسيار بالاي گياهي و جنگلي در گذشته داشته كه به علت تخريب مراتع و قطع درختان از ميان رفته است.
از ديگر درختچه هاي منطقه مي توان به رمليك، سريم و گز به صورت تك درخت اشاره كرد. پوشش مرتعي از تيره كاسني، لگومينوز، گرامينه تشكيل شده و به طور كلي بيش از 86 گونه گياهي در منطقه شناسايي كه تعدادي زيادي گونه دارويي از جمله گل گاو زبان، بارهنگ، بومادران، پونه در ميان آنها به چشم مي خورد.
عمده جامعه گياهي و شاخص پوشش گياهي را درخت كنار تشكيل مي دهد.
جاذبه هاي جانوري:
مهمترين گونه شاخص منطقه قوچ و ميش (گوسفند وحشي) Ovis orientalis مي باشد كه به دليل شرايط منطقه وحفاظت صورت گرفته از جمعيت نسبتاً مطلوبي برخوردار است كه به راحتي مي توان در منطقه مشاهده نمود. ساير جانوران منطقه شامل گرگ، شغال، تشي، انواع خفاش، گربه وحشي، كاراكال در منطقه زيست مي نمايند. مهمترين پرندگان كه به وفور در منطقه مشاهده مي شود كبك و تيهو مي باشد ساير پرندگان از جمله كبوتر چاهي، ياكريم، كمركولي، ديدمك، دراج نيز در منطقه زيست مي نمايند. اين منطقه در زمانهاي نه چندان دور زيستگاه پلنگ، كل و بز و آهو نيز بوده كه به علت شكار بي رويه و تخريب زيستگاه جمعيت آنها نابود شده است.
 محل هاي تجمع حيات وحش:
مهمترين محل تجمع حيات وحش منطقه (قوچ و ميش) در ارتفاعات مشرف به روستاي كرائي عليا است كه به دليل منطقه امن و قرق بودن منطقه زمستانها در آن محل تجمع مي نمايند و با شروع فصل گرما به حوالي روستاي مخروبه قلعه گره كه داراي چشمه و آبشخور مناسب تري است مي روند.
راههاي دسترسي جهت مشاهده حيات وحش :
از جمله راههاي دسترسي راه جيپ رو كرايي به قلعه گره وراه خط لوله كرايي به يونيت است كه مي توان از آن به راحتي قوچ و ميش ها را مشاهده نمود.
آثار تاريخي – فرهنگي و مذهبي :
از جمله آثار باستاني منطقه مي توان به خرابه هاي معروف به قلعه گره واقع در 5 كيلومتري شرق روستاي كرايي عليا نام برد؛ .همچنين تعداد 5 مقبره امام زاده در نقاط مختلف از جمله روستاهاي راهدار، كرايي عليا، كرايي سفلي، قلعه گره و بردميل وجود دارد و مورد احترام مردم محلي است.