منطقه حفاظت شده جنگلي شيمبار

موقعيت جغرافيايي :
در فاصله 80 كيلومتري شمال شرق شهرستان مسجدسليمان منطقه اي كوهستاني و پوشيده از جنگل و درختان بلوط قرار گرفته است اين منطقه حدود 50 هزار هكتار وسعت داشته كه دسترسي به تمامي منطقه مشكل است به همين دليل تاكنون كمترين آسيب هاي انساني را به خود ديده است. موقعيت جغرافيائي آن ً10 ّ9   ْْ32 تا ً55 ّ39 ْ32 عرض شمالي و ً33 ّ30 ْ49 تا ً00 ّ44 ْ49 طول شرقي است. اين منطقه ادامه سلسله جبال زاگرس درخوزستان است كه از نقاط مرتفع (منار، كتك، تاراز، للر، چلا و...) يخچال هاي طبيعي، نقاط تالابي با پوشش متراكم گياهان، چشمه ها و... تشكيل گرديده است. بطور كلي سه بخش كاملاً متمايز در منطقه قابل تشخيص است: درياچه سد شهيد عباسپور، منطقه تالابي شط شيمبار، منطقه كوهستاني جنگلهاي بلوط زاگرس.
راههاي دسترسي :
مهمترين راه دسترسي به منطقه مسير جديد الاحداث مسجدسليمان به شهركرد است كه در حال حاضر تا ابتداي منطقه بصورت اسفالت شده است و داخل منطقه نيز در حال زيرسازي و اسفالت كاري است. در درون منطقه راههاي دسترسي شني روستائي درجه 3 وجود دارد.
جاذبه هاي گياهي
غناي گونه اي در منطقه شيمبار بسيار بالاست در اين منطقه سه اشكوب درختي كاملاً متمايز كه بعضاً منحصر بفرد است ديده مي شود در شط شيمبار عمده درختان با تراكم بسيار بالا از درختان و درختچه هاي جاز تشكيل شده است. بخشي كوهستاني منطقه جنگلهاي زاگرس با غالبيت بلوط ايراني است و در بخش هائي از منطقه نيز درختچه هاي مورد معطر كه بسيار متراكم و انبوه هستند وجود دارد.
جاذبه هاي جانوري :
جانوران موجود در سطح منطقه پراكنده اند و محدوده خاصي بعنوان محل تجمع گونه هاي جانوري ديده نمي شود.
معرفي جانواران منطقه :
در منطقه شيمبار گونه هاي مختلف از جانوران ديده مي شوند كه ذيلاً معرفي مي گردند.
گونه هاي مختلفي از پستانداران در منطقه ديده مي شوند كه شامل گرگ، خرس قهوه اي، پلنگ، گربه وحشي، گراز، خرگوش، شغال، كفتار ، سنجاب، انواع خفاش، تشي، قوچ وحشي، كل وبز و... مي باشند.
انواع پرندگان درخت زي ، خشك زي وابزي در منطقه ديده مي شوند شامل كشيم كوچك، كشيم بزرگ، حواصيل شب، حواصيل خاكستري، كبك، تيهو ، انواع داركوب، بلبل خرما، بلبل، دم سرخ، انواع توكا، هدهد، انواع كبوتر وقمري، زاغي، جي جاق، كلاغ، غراب، كمركلي بزرگ وكوچك، چرخ ريسك، انواع پرندگان شكاري، لاشخورها و...
راههاي دسترسي جهت مشاهده حيات وحش :
مسير اصلي كه از بخش انديكا به سمت بخش بازفت امتداد داشته و از وسط منطقه مي گذرد. بخشي از اين مسير آسفالت بوده وقسمتهائي از آن شني است.
مسيرهاي مالرو وفرعي كه با پياده روي امكان تردد و مشاهده وحوش فراهم است.
آثار تاريخي :
بارزترين اثر تاريخي منطقه پل نگين است كه بازمانده دوره ساسانيان تشخيص داده شده است.