برگزاری نشست با سازمان های مردم نهاد خوزستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان-  این نشست در راستای جلب مشارکت فعال سازمان های مردم نهاد برای ارتقای سطح فرهنگ زیست محیطی استان در روز سه شنبه 22 آبان 97 در محل اداره کل حفاظت میحط زیست خوزستان برگزار شد.

سید عادل مولا معاون محیط زیست طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان زمینه سازی برای مشارکت حداکثری اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی فعال در جبهه زیست محیطی در فرایند طراحی و اجرای فعالیتها و نیز توجه و اهتمام ویژه به موضوعات زیست محیطی استان را زمینه ساز ارتقا فرهنگ زیست محیطی استان دانست.

وی با تشریح فعالیت های محیط زیست اخیر گفت : با توجه به رویکرد فرهنگی و آموزشی سازمان حفاظت محیط زیست  ، ارتقاء شاخص های فرهنگی و  توسعه آموزش و پژوهش در مسائل محیط زیست طبیعی استان  در دستورکار قرارگرفته است.

معاون محیط زیست طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان در این نشست وجود سازمانهای مردم نهاد زیست محیطی را منشا اثرات خیر دانست.

وی عنوان نمود: سازمانهای مردم نهاد حلقه اتصال بین مردم و کارگزاران هستند و نقش پررنگی در راستای ارتقاء شاخص های زیست محیطی دارند و سمن ها بدلیل حضور در متن جامعه می توانند واقعیت را همانطور که هست رصد  نمایند و با شناخت دقیق مشکلات ،یقینا" می توان نتیجه مطلوب را بدست آورد.

وی از کلیه مسئولین تشکلهای زیست محیطی خواست چالش ها و دغدغه های اصلی محیط زیست به صورت موضوعی در جلسات  طرح و اقدامات انجام شده اطلاع رسانی شود و انتظار است موضوعات کارشناسی و برنامه ریزی گردد.

وی افزود: این گونه نشست ها می تواند منشاء هم افزایی داشته باشد و ارتباط تشکلها با یکدیگر و آشنایی با فعالیت های همدیگر و با فعالیت دستگاههای دولتی می تواند نتیجه کارها را بهتر و جامع تر کند.

در ادامه مسئولین سازمانهای مردم نهاد به تشریح سطح فعالیت های خود و پیشنهادات در زمینه مسائل زیست محیطی پرداختند.

در پایان معاون محیط زیست طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان با تاکید بر جلب مشارکت های مردم در توسعه پایدار با کمک سازمانهای مردم نهاد عنوان نمود ارائه پیشنهادات و تجربیات موفق  تشکلها جهت اجرا در سطح استان مورد انتظار می باشد و  از کلیه طرح ها و پیشنهادات سازنده استقبال و حمایت می نماید.