یک شنبه 30 تیر 1398

 به گزارش روابط عمومي اداره کل حفاظت محيط زيست شهرستان خوزستان، كميسيون محيط زيست بهبهان با حضور اعضاي شوراي شهر، خدمات شهري، شهرداري، رئيس اداره حفاظت محيط زيست و نماينده دانشكده علوم پزشكي در محل شوراي اسلامي شهر بهبهان پيرامون مسائل و مشكلات شهري برگزار گرديد.

كميسيون محيط زيست شوراي شهر بهبهان يكي از مهمترين نشستهاي تخصصي و اساسي در راستاي مديريت پسماندهاي شهر بوده كه تشكيل آن در راستاي رفع مشكلات زيست محيطي با همكاري كليه ادارات موثر و مفيد خواهد بود.

در اين نشست مصوبات جلسه قبل مورد بحث و بررسي قرار گرفت و هر كدام از ارگان ها اقدامات انجام گرفته خود را گزارش نمودند. نماينده شهردار و شبكه بهداشت شهرستان و رئيس اداره محيط زيست و اعضاي شوراي شهر به بحث و تبادل نظر درخصوص بازارچه ماهي پرداختند. و با توجه به بازديد ميداني انجام شده از محل پيشنهادي بازارچه ماهي، مقرر گرديد كارگروه تخصصي جهت ارئه طرح توجيهي و بررسي نحوه ساخت و مديريت بازارچه ماهي تشكيل گردد.

در ادامه اين نشست وضعيت نخاله هاي ساختماني و محل دپو نخاله هاي ساختماني مورد بحث و بررسي قرار گرفت و پس از ارائه نظرات اعضا كميسيون مقرر گرديد تا جلسه آينده پيمانكار نخاله هاي ساختماني گزارشي از عملكرد خود ارائه نمايد.

همچنين مقرر گرديد تعدادي از بيلبوردهاي سطح شهر جهت نصب پيام هاي خدمات شهري و سلامت و حقوق شهروندي در اختيار مركز بهداشت قرار داده شود.

اميد است با استمرار برگزاري اين جلسات و عملياتي نمودن مصوبات آن توسط ارگان هاي ذيربط، به شهري زيبا و تميز دست يابيم.

 

ارسال به دوستاننام فرستنده:
ایمیل فرستنده:
نام گیرنده:
ایمیل گیرنده:


 
mail print pdf doc
0
rate rate
0

تاریخ: دوشنبه 17 دی 1397     بازدید ها: 65     دسته: اخبار     
طراحی و پیاده سازی: راد رایانه