یک شنبه 30 تیر 1398

 به گزارش روابط عمومي اداره کل حفاظت محيط زيست خوزستان، كارشناسان اداره كل حفاظت محيط زيست خوزستان و رئيس اداره محيط زيست بهبهان از كارخانه سيمان بازديد بعمل آوردند.

در اين بازديد پروژه تعويض الكتروفيلتر و تبديل به بگ هاوس مورد بررسي قرار گرفت. اين پروژه كه با هزينه اي بالغ بر چهارده و نيم (5/14) ميليارد تومان به تصويب رسيد و پس از تخصيص بودجه و مشخص شدن پيمانكار (جهاد دانشگاهي دانشگاه شهيد بهشتي تهران) عمليات فيزيكي شروع گرديد و هم اكنون پروژه بيش از 90% پيشرفت فيزيكي داشته و بيش از دوازده ميليارد تومان هزينه گرديده است كه پس از بهره برداري مشكل غبار خروجي از فيلتركارخانه بطور كلي برطرف خواهد شد.

لازم به ذكر است طي بازديد هاي دوره اي و پايش هاي صورت گرفته توسط كارشناسان اداره محيط زيست بهبهان از محيط كارخانه، محل سايت پسماندهاي صنعتي كه بصورت مجزا از ديوارهاي بتوني پيش ساخته طراحي گرديده و با تابلوي مشخص براي هر پسماند صنعتي جايگاهي تعريف شده وجود دارد و پسماندهاي صنعتي طبق دستورالعمل هاي سازمان محيط زيست جهت امحاء و بازيافت با نظارت اين اداره به شركت هاي صلاحيت دار مورد تاييد سازمان ارسال مي گردد.

 

ارسال به دوستاننام فرستنده:
ایمیل فرستنده:
نام گیرنده:
ایمیل گیرنده:


 
mail print pdf doc
0
rate rate
0

تاریخ: دوشنبه 17 دی 1397     بازدید ها: 75     دسته: اخبار     
طراحی و پیاده سازی: راد رایانه