سه شنبه 1 مرداد 1398
موقعيت جغرافيايي :
 تالاب شادگان با مساحت 400 هزار هكتار كه از اين مقدار 327765 هكتار پناهگاه حيات وحش است واقع در جنوب غرب ايران و جنوب جلگه خوزستان حد فاصل شهرستانهاي شادگان، آبادان و ماهشهر از َ17 و ْ48 تا َ50 و ْ48 شرقي و َ17 و ْ30  تا  َ58 و ْ30 شمالي قرار دارد.
راههاي دسترسي :
اتوبان اهواز به آبادان در ضلع غربي پناهگاه از محل سه راهي دارخوين تا ابتداي ورودي شهر آبادان.
جاده آسفالته دارخوين شادگان – اتوبان اهواز كه به سه راهي خوردورق منتهي مي گردد.
جاده آسفالته آبادان – بندرامام كه از وسط پناهگاه گذشته و در سه راهي خور دورق به جاده شادگان متصل مي گردد.
جاذبه هاي گياهي :
تالاب شادگان همزمان با فصل پرآبي از لحاظ تنوع پوشش گياهي و تراكم آن بسيار غني و به لحاظ وجود سه اكوسيستم آب شيرين، آب شور و آب لب شور پوشش متفاوت از هم دارد به طور كلي پوشش گياهي شاخص تالاب عبارتند از : (جگن)، لويي و ني.
اين پوشش متناسب با نوع آب وعمق آب در جاههاي مختلف تالاب بسيار ديدني مي باشد. به طور كلي حدود 110 گونه گياهي در تالاب شناسايي شده كه از اين تعداد گونه هاي دارويي تالاب شامل 21 گونه مي باشند و مهمترين آنها عبارتند از : بومادران هميشه بهار ايراني، سازو و بارهنگ.
جاذبه هاي جانوري :
تالاب شادگان يكي از مهمترين زيستگاههاي پرندگان مهاجر آبزي وكنار آبزي در كشور است كه همه ساله از ابتداي پاييز تا اواخر زمستان هزاران پرنده جهت زمستان گذراني به اين تالاب روي مي آورند و تعدادي از گونه ها نيز به صورت بومي و نيز در تالاب جوجه آوري مي نمايند. به طور كلي 154 گونه پرنده در تالاب شناسايي شده كه شاخص آنها عبارتند از : اردك مرمري، اكراس آفريقايي، پليكان خاكستري و فلامينگو.
پستانداران تالاب شامل 40 گونه مي باشند كه مهمترين آنها دولفين بيني بطري است كه با حركات نمايش زيبا بسيار ديدني است. اين حيوان در دهانه خليج فارس و خورموسي به خوبي مشاهده مي شود. مهمترين پستانداران تالاب عبارتند از : گراز، گربه جنگلي، شنگ، گرگ و دلفين.
راههاي دسترسي جهت مشاهده حيات وحش :
جهت مشاهــده پرندگان تالاب مـي توان از حاشيه جاده هاي آبادان به بندر امام و آبادان – اهواز و شــادگان – دارخوين و همچنين جاده بيمارستان صحرايي ارتش استفاده نمود.
آثار تاريخي – فرهنگي – مذهبي :
به دليل اعتقادات مذهبي بسيار عميق مردم امام زاده و سادات اين منطقه از احترام بسيار زياد برخوردارند به طوري كه در ايام و مناسبت هاي مذهبي مردم با حضور بر مرقد سادات و امام زاده ها با قرباني كردن و سفره هاي مهماني ارادات خود را به اهل بيت نشان مي دهند.
ارسال به دوستاننام فرستنده:
ایمیل فرستنده:
نام گیرنده:
ایمیل گیرنده:


 
mail print pdf doc
0
rate rate
0

تاریخ: سه شنبه 10 خرداد 1390     بازدید ها: 4116     دسته: مناطق تحت مدیریت     
طراحی و پیاده سازی: راد رایانه