تالاب هورالعظيم

موقعيت جغرافيايي :
تالاب بزرگ هويزه يا هورالعظيم در غرب استان خوزستان در انتهاي رود كرخه در منطقه مرزي دشت آزادگان بين دو كشور ايران و عراق واقع شده است و داراي طول جغرافياي 47 درجه و 58 دقيقه تا 47 درجه 16 دقيقه و30 ثانيه طول شرقي و عرض جغرافيايي 31 درجه 53 دقيقه تا 41 درجه عرض شمالي است.
راههاي دسترسي به منطقه :
شامل راه آسفالته – سوسنگرد- بستان- چزابه- راه آسفالته هويزه رفيع ،راه شني ، نظامي پاسگاههاي طبر- شط علي و راه آسفالته اهواز- جاده سيد خلف به طلائيه است.
معرفي گياهان منطقه
گياهان كفزي هور شامل، ني ، جگن (چولان)، لوئي، بردي، تيره تيزك.
گياهان شناور در هور گونه هايي از گياهان هستند كه ريشه در آب داشته به صورت شناور در سطح يا بخشي از آب زندگي مي كنند شامل گياهان قهوه اي سبزينه دار- تيره گل ميموني و...
گياهان سواحل هور كه به مجموع گياهاني كه در خشكي هاي اطراف و سواحل هور هستند شامل كاگله، كاهو وحشي، سورمه صحرائي و...
مهمترين گونه هاي گياهي منطقه عبارتند از : ني، جگن (چولان)، لوئي و نيلوفرآبي.
معرفي جانوران منطقه :
الف) پستانداران
تنوع جامعه پستانداران در تالاب بسيار محدود است ولي از اين نظر كه تأثيرات عميقي بر روي ساختار
 زندگي انساني دارد حائز اهميت است. از جمله پستانداران معروف كنارزي منطقه هور گاوميش است كه به صورت اهلي زندگي كنند و بيشتر وقت خود را در نواحي ساحلي هور مي گذراند از ساير پستانداران هور مي توان به گراز، سگ آبي و خفاش اشاره نمود.
ب) ماهيان تالاب
در مجموع بيش از 12 گونه ماهي در هور زيست مي كنند كه عبارتند از بني – عنزه- گطان- حمري-شلج- آمور- برزم- بياح- كپور نقره اي و غيره.
ج- پرندگان
هورالعظيم محل زمستان گذراني بسياري از پرندگان آبزي و كنارآبزي از قبيل: اردك ها، غاز خاكستري، چنگر، انواع آبچليك و غيره مي باشد . 5 گونه كمياب تالاب عبارتند از ميوه خور، اكراس آفريقايي، عروس غاز، غاز پيشاني سفيد كوچك و اردك مرمري.
راههاي دسترسي جهت مشاهده حيات وحش :
جاده هاي موجود در تالاب جاده طبر- شط علي و جاده شركت نفت از جمله راههاي دسترسي جهت مشاهده حيات وحش مي باشد.
آثار تاريخي – فرهنگي و مذهبي :
در دوران جنگ تحميلي شهرستان دشت آزادگان متحمل خسارات سنگيني گرديد و تقريباً به طور كامل ويران گرديد. اين منطقه در طول حيات خود شاهد فراز و نشيب هاي فراواني بوده به طوريكه از تاريخ كهن آن آثاري باقي نمانده است. مناطق عملياتي دهلاويه ، هويزه و چذابه ، جفير ، طلائيه از جمله جاذبه هاي دفاع مقدس در حوزه توريسم فرهنگي منطقه محسوب مي شود.