برنامه‌های آموزشی به مناسبت روز زمین پاک در مدارس دزفول

 به گزارش روابط عمومي اداره کل حفاظت محيط زيست خوزستان ،دانش آموزان دبستانی از مهمترین گروه های هدف برنامه های آموزشی هستند که آشنا نمودن آنان با مفاهیم حفاظت محیط زیست، سرمایه گذاری ارزنده و ماندگاری برای نجات زمین و اعتلای فرهنگ مراقبت از طبیعت است. در این راستا اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول در مجموعه برنامه های آموزشی خود از فروردین ماه 1398 دبستان های متعددی را آموزش داده است. به مناسبت روز زمین پاک، کارشناسان این اداره با حضور در دبستان‌های فرهنگیان، پیشتاز و مائده (پادگان تیپ 292 زرهی) با تأکید بر حذف پلاستیک و کاهش استفاده از ظروف یکبار مصرف پلاستیکی مطالبی را ارائه نموده و تأثیر تخریب محیط زیست بر وقوع پدیده‌های ویرانگری چون سیل را برای دانش آموزان تشریح نمودند.