بازدید هیات اروپایی از مرکز بازیافت و پسماند شهری اهواز

  نمایندگان اتحادیه اروپا از مرکز بازیافت و پسماند بازیافت پسماند شهرداری اهواز بازدید کردند.

 به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان نمایندگان اتحادیه اروپا که به منظور بررسی وضعیت مشکلات زیست محیطی استان در حوزه گرد و غبار آلودگی هوا و پسماند به استان خوزستان سفر کرده بودند در روز یکشنبه نهم تیر ماه از محل بازیافت پسماندهای شهری اهواز  بازدید کردند.

 در جریان این بازدید مسئولین شهرداری  نیز گزارشی از روند بازیافت و نحوه مدیریت در این حوزه ارائه نمودند.

 این هیئت بعد از بازدید از مرکز بازیافت از نحوه مدیریت پسماندهای عفونی از یکی از بیمارستان های شهر اهواز هم بازدید داشت.

 در بخش دیگری از برنامه های سفر این هیئت جلسه با شهردار کلانشهر اهواز بود. در این جلسه محمد جواد اشرفی مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان گزارشی از بازدید و اهداف سفر این هیئت اروپایی ارائه نمود و گفت سازمان حفاظت محیط زیست به منظور کسب تجربه بین‌المللی در زمینه رفع مشکلات آلودگی های زیست محیطی در بخش‌های آب، خاک و هوا با اتحادیه اروپا تفاهم نامه امضا نموده است و این هیئت به منظور ارزیابی و بررسی راهکارهای راهکارهای همکاری در این حوزه باستان سفر نموده اند.

 وی ادامه داد:استان خوزستان از سوی  به عنوان پایلوت جهت مطالعه در حوزه گرد وغبار ،آلودگي هوا و پسماند انتخاب شده و این هیئت در طول مدت اقامت خود ضمن بازدید کانونهای گرد و  غبار و مرکز بازیافت پسماند  نشسته‌ای هم  با مسئولین استانی  بمنظور  بررسی و نحوه مشارکت و همکاری را مورد همکاری  داشتند.

 در این جلسه شاعری  شهرداری اهواز نیز ضمن استقبال از  مشارکت اتحادیه اروپا در بحث مدیریت پسماند گفت: این شهرداری آمادگی دارد تا  در زمینه مدیریت و کسب تجارب و انتقال دانش جهت بهبود وضعیت مدیریت پسماند در شهر اهواز را  با این هیئت همکاری نماید .

 وی ادامه داد فرصت های  سرمایه گذاری  در زمینه پسماند نیز فراهم  است و  از نمایندگان اروپایی خواست تا ضمن بررسی وضعیت اقلیمی استان خوزستان در نحوه مدیریت پسماند از تجارب بین المللی به برای بهبود وضعیت همکاری لازم را با موضوع با این مجموعه داشته باشند.