اجرای طرح ملی کنترل فشار خون در دزفول

 به گزارش روابط عمومي اداره كل حفاظت محيط زيست خوزستان- طرح ملی کنترل فشار خون با همکاری مرکز بهداشت شهرستان دزفول در یکی از مراکز بهداشت این شهرستان جهت انجام تست غربالگری فشار خون بین کارشناسان و محیط بانان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول انجام گردید.

مصطفی استاد چینی گر رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول ضمن استقبال از این طرح گفت: «کارگاه آموزشی با موضوع مخاطرات فشار خون بالا وعوارض ناشی از آن در جهت خود مراقبتی برای پرسنل اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول و در محل این اداره برگزار شده بود که برنامه تست غربالگری و تعیین میزان فشار خون با توجه به مصادف شدن این کارگاه آموزشی با ماه مبارک رمضان و عدم جواب دهی صحیح، به بعد از ماه مبارک رمضان موکول گردید».

قابل ذکر است طرح ملی کنترل فشار خون بالا با شعار«فشار خون خود را بدانیم و اقدام کنیم» از 17 خردادماه به مدت یکماه در سراسر کشور در حال انجام است.