برگزاري جلسه تخصصي مديريت پسماند در لالي

 به گزارش روابط عمومي اداره كل حفاظت محيط زيست خوزستان ، مهدي زمانپور رئيس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان لالي از برگزاري جلسه تخصصي مديريت پسماند در آن شهرستان خبر داد .

زمانپور گفت : با توجه به مشكل ديرينه شهرستان لالي در خصوص وضعيت مديريت پسماندهاي شهري و عدم وجود سايت دفن مصوب و استاندارد ، كميته تخصصي با حضور مشاور طرح مطالعات جامع پسماند آن شهرستان  ، شهردار ، شوراي شهر ، شبكه بهداشت و درمان و حفاظت محيط زيست در محل شهرداري لالي برگزار گرديد .

زمانپور  اشاره كرد  ، اين مهم  از ديرباز جزو مشكلات عديده  شهر لالي بوده كه نيازمند اقدام  جدي تمامي  ارگانهاي  مرتبط براي حل اين معضل است .

 وي همچنين ادامه داد : با توجه به بازديد هايي كه از محل دفن پسماندها درشهر  لالي  انجام گرفته است چيز ي كه براي ما از اهميت ويژه اي برخوردار است اين است كه ادارات متولي شهرستان با همت بيشتري اين موضوع را دنبال كنند .

در اين كميته  مقرر گرديد شهرداري از لحاظ  شناسايي جايگاه مناسب  و نوع دفن آن توجه و برنامه ريزي هاي لازم را  انجام دهد و در پايان نيز   بحث مكان يابي  و  طراحي سايت دفن شهر لالي  به  بابايي مشاور طرح مطالعات جامع پسماند آن شهرستان واگذار گرديد .