سه شنبه 1 مرداد 1398

 به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان ،در مورخه 12تیرماه ،بازدید کارشناسی از تصفیه خانه مرکز آموزشی و درمانی بیمارستان توسط کارشناس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کارون به اتفاق مسئول بهداشت محیط آن بیمارستان صورت پذیرفت و طی بازدید بعمل آمده تذکرات زیست محیطی و مواردی درخصوص استفاده از سیستم نوین تصفیه فاضلاب مطابق  با استانداردهای زیست محیطی ،نمونه برداری از پساب بیمارستان  بیمارستان با حضور نماینده این اداره، ایجاد وتوسعه فضای سبز با استفاده از گونه های بومی و مقاوم سازگار با شرایط آب و هوای منطقه و عدم خروج و تخلیه پساب بیمارستان به فضای بیرون و بازچرخش آن جهت ایجاد و توسعه فضای سبز داده شد.

 

 

ارسال به دوستاننام فرستنده:
ایمیل فرستنده:
نام گیرنده:
ایمیل گیرنده:


 
mail print pdf doc
0
rate rate
0

تاریخ: یک شنبه 16 تیر 1398     بازدید ها: 16     دسته: اخبار     
طراحی و پیاده سازی: راد رایانه