تحویل گونه های جانوری به اداره حفاظت محیط زیست دزفول

 به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان ،فرا رسیدن فصل تابستان و گرمای بیش از اندازه هوا، نه تنها زندگی انسانها را سخت و طاقت فرسا می کند بر حیات وحش نیز تأثیر سوء می گذارد؛ به نحوی که در روزهای اخیر شاهد گرمازدگی و تلفات در حیات وحش بخصوص پرندگان هستیم. 

در این میان شهروندانو دوستداران محیطزیست نیز چندین قطعه پرنده از انواع لک لک که دچار بیماری و گرمازدگی شده بودند جهت تیمار و نگهداری به اداره حفاظت محیطزیست شهرستان دزفول تحویل و پرسنل یگان حفاظت این اداره پس از تیمار و نگهداری، گونه های مذکور را در طبیعت رهاسازی نمودند و برخی دیگر که توان بازگشت به زیستگاه طبیعی را نداشتهاند به مرکز نگهداری منتقل نموده اند. 

مصطفی استاد چینی گر رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول در این خصوص گفت: «با اطلاع رسانی صورت گرفته شهروندان زیادی در سالهای اخیر مبادرت به تحویل پرندگان و گونه های جانوری آسیب دیده به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول می نمایند که جای تقدیر و تشکر دارد».

وی همچنین گفت: «درمان و مداوای گونه های جانوری یکی از مهمترین اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست در راستای بهبود وضعیت جمعیت حیات وحش بوده است».