دوره توجیهی پسماند جهت آموزش پرسنل شهرداری و معضلات پلاستیک به مناسبت 21 تیرماه، روز نه به پلاستیک در خرمشهر

 به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان، دوره توجیهی پسماند جهت آموزش پرسنل شهرداری و معضلات پلاستیک به مناسبت 21 تیرماه روز نه به پلاستیک در شهرستان خرمشهر برگزار گردید.

 رضا جاوید رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خرمشهر گفت: در این جلسه در خصوص معضلات ناشی از مصرف پلاستیک، عدم تجزیه سریع آن در محیط زیست ، راهکار های ارائه شده جهت جایگزین کردن مصرف آن  ، چالش های به وجود آمده در محل دفن پسماند شهر خرمشهر وتخلیه پسماند در مکان های غیرمجاز بررسی وراهکارهای تخصصی در این زمینه ارائه گردید در این جلسه نماینده شهردار عنوان نمود به زودی در راستای طرح نه به پلاستیک با تهیه و توزیع کیسه های پارچه ای بین شهروندان خرمشهری در این زمینه و جایگزین نمودن آن بجای کیسه های پلاستیک اقدامات لازم بعمل خواهند آورد.