منطقه پیشنهادی شکار ممنوع چهل پا

موقعيت جغرافيايي :
اين منطقه در 15 كيلومتري شمال شهرهاي انديمشك و دزفول واقع گرديد است و از ديرباز يكي از زيستگاهها كل وبز در منطقه بوده و هم اكنون نيز آثاري از راههاي ايجاد شده در دل ديوارهاي صخره اي كه با استفاده از سيم هاي كابلي ضخيم جهت دسترسي به منطقه ايجاد شده قابل مشاهده است.
منطقه مذكور از ارتفاعات كوهستاني و پيش كوههاي زاگرس تشكيل شده كه رودخانه پرآب دز از ميان دره اي بسيار عظيم با شيارهاي صخره اي عبور كرده و سد بسيار عظيم دز در بين آن قرار دارد                                    
راههاي دسترسي به منطقه :
راه آسفالته سد دز و راه شني حسينيه به پلاژ سد دز در سمت غرب منطقه
راه آسفالـــته دزفــــول به پامــنار واقــع در ضــــلع شــــرقي منطقــه
وجود راه آهن سراسري خوزستان به تهران در جوار منطقه و ايستگاه گل محك نيز از ديگر راههاي دسترسي به منطقه مي باشد.
جاذبه هاي گياهي :
بيشتر پوشش منطقه مرتعي است ولي گونه هاي درختي ودرختچه اي نيز بصورت پراكنده در منطقه يافت
مي شوند. علاوه بر آن قسمتي از دره هاي عميق منطقه نيز داراي درختان نخل مي باشد.
جاذبه هاي جانوري :
پستانداران :
مهمترين آن كل وبز با نام علمي و پلنگ مي باشد. علاوه بر آن مي توان به جانوراني از جمله گرگ، كفتار، روباه وشغال نيز در منطقه اشاره كرد. قسمتي از منطقه كه در حريم درياچه و تاسيسات سد دز قرار دارد مورد حفاظت قرار گرفته و وجود پوشش گياهي و مرتعي نسبتاً خوب در نزديكي سد و امنيت ايجاد شده موجب گرديده وحوش منطقه بيشترين تجمع را در محل ياد شده داشته باشند ودر حوالي سد به راحتي قابل مشاهده باشند.
پرندگان :
 از گونه هاي شاخص منطقه مي توان به پرندگان نظير كبك وتيهو اشاره كرد كه بيشترين جمعيت پرندگان را در منطقه دارا مي باشند.