بازدید از کشتارگاه صنعتی خرمشهر

 به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان: کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خرمشهر از کشتارگاه صنعتی این شهر  بازدید بعمل آوردند.

رضا جاوید رئیس اداره حفاظت محیط زیست خرمشهر گفت: کشتارگاه صنعتی خرمشهر که پس از سال ها  توسط شرکت بهین گوشت حلال اروند راه اندازی و به بهره برداری  رسید، دارای سوله های نگهداری دام ، 2خط ذبح دام سبک و سنگین ، ماشین های پیش سرد کردن و انجماد می باشد.کارشناسان این اداره بعد از بررسی مراحل ذبح دام و نگهداری لاشه ، از سیستم تصفیه پساب و کوره لاشه سوز آن شرکت بازدید و پس از بررسی ، تذکرات لازم جهت عملکرد هرچه بهتر این سیستم در کاهش بار آلودگی ، داده شد .

 لازم به ذکر است بعه علت ظرفیت بالای حوضچه های تصفیه پساب و بازه زمانی کوتاه شروع به فعالیت آن کشتارگاه ، همچنان تصفیه خانه آن کشتارگاه  فاقد پساب خروجی بوده لذا بلافاصله بعد از این مهم نمونه برداری از پساب خروجی به محیط در دتور کار اداره حفاظت محیط زیست خرمشهر قرار خواهد گرفت.