رهاسازي ۵ قطعه تيهو در طبيعت شوشتر

 پنج قطعه تيهو كه توسط يكي از دوستداران حيات وحش از فروشنده غيرمجاز درشهر مجاور به قصد رهاسازي خريداري شده بودند، پس از تحويل به اداره محيط زيست شوشتر در زيستگاه خود رهاسازي شدند.

به گزارش روابط عمومي اداره كل حفاظت محيط زيست خوزستان- بهروز نجاتي، رئيس اداره حفاظت محيط زيست شوشتر، با بيان اين خبر گفت : متاسفانه عده اي سودجو با زنده گيري و فروش گونه هاي حيات وحشي كه تنها ارزش و اهميت اكولوژيكي و زيبا شناختي آنها در طبيعت معنا پيدا مي كند به دنبال كسب درآمد هستند و دانسته و يا ندانسته با اينكار عملا آنها را از چرخه طبيعت حذف نموده و باعث كاهش تنوع زيستي و جمعيت گونه هاي مهم زيستي مي شوند و چه خوب است كه هنوز انسان‌هايي پيدا مي شوند كه با آگاهي از اهميت حضور جانوران در زيستگاه طبيعي شان درجايي كه امكان مقابله با اين افراد را پيدا نمي كنند درحد توانشان سعي در بازگشت آنها به زيستگاه طبيعي شان دارند.

وي ضمن تشكر از اين دوستدار طبيعت از تمامي شهروندان خواست تا درصورت مشاهده هرگونه تخلف زيست محيطي از جمله شكار و صيد غيرمجاز و خريد و فروش گونه هاي وحشي جهت مقابله و جلوگيري از اين گونه اقدامات مخرب و آسيب رسان به حيات وحش مراتب را به نزديكترين ادارات محيط زيست اطلاع رساني نمايند.