برگزاري كارگاه آموزشي 'نه به كيسه هاي پلاستيكي' و مسابقه نقاشي در كانون پرورش فكري بهبهان

 به گزارش روابط عمومي اداره حفاظت محيط زيست شهرستان بهبهان، به مناسبت 21تير، روز بدون پلاستيك، كارگاه آموزشي همراه با مسابقه نقاشي در كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان بهبهان برگزار گرديد.

در ايران اين روز با شعار "نه به كيسه هاي پلاستيكي" از اهميت فراواني برخوردار است. در اين روز با برگزاري مراسمات و كارگاه هاي آموزشي و اقدامات نمادين سعي در جلب مشاركت عمومي مردم جهت كاهش مصرف كيسه هاي پلاستيكي مي شود. در اين ميان نقش كودكان كه آينده سازان ايران زمين هستند از اهميت بسزايي برخوردار است.

در همين راستا اداره حفاظت محيط زيست شهرستان بهبهان با همكاري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، اقدام به برگزاري كارگاه آموزشي با موضوع "نه به كيسه هاي پلاستيكي" براي كودكان نمود. پس از بيان مطالب به زبان ساده براي كودكان، مسابقه نقاشي با موضوع محيط زيست بين كودكان برگزار شد و به بهترين نقاشي ها جوايزي اهدا شد.

ضمناً پكيج هايي شامل تعدادي بروشور آموزشي درخصوص اهميت حفاظت محيط زيست تهيه و در كيسه هاي پارچه اي قرار داده شد و بين كودكان توزيع گرديد تا فرهنگ استفاده كمتر از كيسه هاي پلاستيكي و جايگزيني با كيسه هاي پارچه اي به خانواده ها انتقال يابد.

اميد است بتوان با گسترش فرهنگ زيست محيطي و تعليم و تربيت كودكان دوستدار محيط زيست، از سرمايه نسل هاي آينده حفاظت نمود.