بازدید و پیگیری وضعیت تصفیه خانه و شبکه فاضلاب شوشتر

 رئیس اداره حفاظت محیط زیست شوشتر به همراه رئیس اداره آبفا از تصفیه خانه فاضلاب شوشتر بازدید و در جلسه ای مشترک با پیمانکار و مشاور طرح وضعیت و مشکلات موجود را مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان، در این بازدید آخرین وضعیت شبکه جمع آوری و سیستم تصفیه خانه فاضلاب شوشتر مورد بررسی و نقص ها، مشکلات و پیشرفت‌های فیزیکی پروژه و اعتبارات مورد نیاز مورد بازبینی و در جلسه ای که در محل تصفیه خانه فاضلاب این شهرستان برگزار شد و گزارشی از وضعیت و مشکلات پیش رو و راهکارهای جذب سرمایه و اعتبارات لازم ، رفع نواقص ، ساماندهی ، تکمیل سیستم های جمع آوری و تصفیه مورد بازگویی، نقد و بررسی قرار گرفت.