فراخوان همایش ملی مدیریت پسماند

 در راستای اجرای پروژه Master Plan در مشارکت با وزارت محیط زیست آلمان و به منظور بررسی وضعیت موجود پسماندهای شهری، صنعتی، کشاورزی و بیمارستانی، "همایش ملی مدیریت پسماند"  با هدف ایجاد بستر مناسب جهت انتقال دانش بین‌المللی و فن آوری‌های نوین در این حوزه و همچنین ارائه دستاوردهای طرح جامع مدیریت پسماند استان خوزستان، با مشارکت سازمان حفاظت محیط زیست کشور، وزارت محیط زیست آلمان، دانشگاه تهران، دانشگاه روستوک آلمان و انجمن IGWMI ، در تاریخ ۳۰ شهریور ماه سال جاری در محل سالن همایش های بین المللی سازمان حفاظت محیط زیست کشور برگزار می گردد.

لذا نظر به بستر ایجاد شده جهت آشنایی با فن آوری ها و دانش روز دنیا در مدیریت پسماند و امکان برقراری ارتباط با کشورهای عضو مرکز منطقه ای کنوانسیون‌های بازل و استکلهم و دانشگاه ها و شرکت های بین المللی فعال در این حوزه حاضر در این رویداد ملی، زیرمجموعه ها و واحدهای صنعتی و معدنی فعال در استان به منظور حضور حداکثری و مشارکت در همایش مذکور و دوره های آموزش مجازی جانبی آن با دبیرخانه برنامه با شماره 41872000- 021 داخلی 111  تماس حاصل نمایند.

لازم به ذکر است- واحدهای صنعتی، معدنی، کارخانه ها و کارگاه ها، در صورت حمایت مالی از این رویداد بین‌المللی از طریق سایت مرکز منطقه ای بازل و استکلهم  به عنوان حامی محیط زیست معرفی خواهند شد.