شناسایی دو فقره تخلف و دستگیری شکارچیان غیرمجاز در شوشتر

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شوشتر از شناسایی دو فقره تخلف شکار و دستگیری متخلفان در عملیات گشت و کنترل صبح جمعه یگان حفاظت محیط زیست این اداره خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان_ بهروز نجاتی در خصوص عملیات روز جمعه اظهار داشت: در یک فقره تخلف دو شکارچی غیرمجاز که اقدام به شکار یک قطعه پرنده حمایت شده دراج و یک قطعه کبوتر وحشی نموده بودند در اطراف روستای عرب اسد دستگیر و از آنها دو قبضه اسلحه شکاری مجاز و یک قبضه اسلحه بادی کشف و ضبط گردید و در همان روز و در حوالی روستای سه بنه یک شکارچی غیرمجاز دیگر نیز شناسایی و با به جای گذاشتن لاشه های شکار که ۵ قطعه دراج بودند از محل متواری شد که البته هویت متخلف که از افراد سابقه دار بود کاملا شناسایی و پرونده و صورتجلسه تخلف جهت اعمال قانون به مراجع قضایی تحویل داده شد.
وی در ادامه افزود: بر اساس مصوبه شماره ٣٨٠ شورای عالی حفاظت محیط زیست جریمه ضرر و زیان ناشی از شکار هر قطعه دراج مبلغ دو میلیون ریال و هر قطعه کبوتر وحشی مبلغ یکصد هزار ریال تعیین شده است و متخلفان می بایست علاوه بر جزای کیفری که از سوی دادگاه تعیین می شود به حساب دولت پرداخت نمایند.