تخریب یک واحد دامداری غیر مجاز در پارک ملی کرخه

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان : ۱۸۰۰ متر از اراضی ملی بیشه زار کرخه رفع تصرف شد. 
محمد الوندی رئیس اداره پارک ملی کرخه در این خصوص گفت :در راستای اجرای دستور قضایی صبح امروز 29 تیرماه، یک واحد دامداری غیر مجاز در محدوده پارک ملی کرخه تخریب و از ۱۸۰۰ متر از اراضی ملی بیشه زار کرخه رفع تصرف گردید.
وی گفت:موضوع این پرونده از سال ۹۳در حوزه قضایی شاوور در حال رسیدگی بود و بر خلاف تذکرات کتبی و شفاهی اداره پارک ملی کرخه مبنی بر غیر مجاز بودن عملیات، متهم اقدام به دیوار کشی و احداث  این واحد نمود که با پیگیری های این اداره و صدور رای قطعی صبح امروز با همکاری کلانتری شاوور از این عرصه رفع تصرف شد.
الوندی ضمن تشکر از ریاست دادگاه عمومی و کلانتری شاوور گفت: اداره پارک ملی کرخه در راستای حفاظت از طبیعت کرخه که در حکم انفال الهی است مصصم بوده و  با زمین خواران برابر قانون برخورد  خواهد کرد.