برگزاری دوره آموزشی سامانه جامع پایش محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست

دوره آموزشی 2 روزه، سامانه جامع پایش محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در روزهای دوشنبه و سه شنبه، 24 و 25 تیرماه در محل سالن جلسات اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان و سالن آمفی تئاتر هتل نيشکر برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان، در روز دوشنبه دوره آموزشی توجیهی بارگزاری اطلاعات در سامانه جامع پایش محیط زیست انسانی برای کارشناسان آزمایشگاه های معتمد استان خوزستان با حضور  زارع مدیر تیم طراحی کننده سامانه از سازمان حفاظت محیط زیست کشور در محل سالن جلسات اداره کل برگزار گردید.
 در روز دوم، سه شنبه مورخ 25 تیرماه نیز دوره آموزشی سامانه جامع پایش با حضور کارشناسان اداره کل،کارشناسان محیط زیست و رؤسای واحد های HSE صنایع استان در محل آمفی تاتر شرکت توسعه نیشکر وصنایع جانبی برگزار گردید.
در این دوره آموزشی، هلنا کعبی رئیس محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان، مطالبی  درخصوص اجرای صحیح ضوابط خود اظهاری در زمینه ورود اطلاعات و تکمیل موارد خواسته شده در سامانه پایش سازمان برای نمایندگان آزمایشگاه های معتمد استان  ارائه نمود.
 کعبی رئیس محیط زیست انسانی درخصوص برگزاری این کارگاه آموزشی 2 روزه گفت: این برنامه به منظور رفع ابهامات وتسهیل در روند ثبت وویرایش اطلاعات پسماند،پساب،آب وانرژی،مدیریت پایش و ... صنایع استان در سامانه پایش جامع سازمان ارائه انجام شد.
در ادامه کارگاه آقای  زارع چگونگی بارگذاری و نحوه ی ورود اطلاعات در سامانه را توضیح  داده و  به سوالات و ابهامات مطرح شده از طرف نمایندگان آزمایشگاه هاپاسخ داد. 
زارع از آزمایشگاه های معتمد خواست تا ضمن تسریع در ورود اطلاعات، تکمیل و درج موارد مربوطه در سامانه پایش،در جهت بهبود کیفیت و پیشرفت سامانه که هم اکنون در مراحل آزمایشی به سر میبرد نظرات وپیشنهادات اصلاحی خود را از طریق اداره کل حفاظت محیط زیست استان به سازمان محیط زیست منعکس کنند.