برگزاری اولین جلسه همفکری با سازمان های مردم نهاد محیط زیستی خرمشهر در سال 98

 به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان: اولین جلسه همفکری با سازمان های مردم نهاد محیط زیستی شهرستان خرمشهر در سال  98 برگزار گردید.

رضا جاوید رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خرمشهر گفت: در این جلسه درخصوص معضلات زیست محیطی شهرستان خرمشهر اقدامات انجام شده آن اداره جهت رفع معضلات زیست محیطی و توانمندی های سازمان های مردم نهاد در همکاری در آموزش و ارتقاء اطلاعات  و فرهنگ زیست محیطی شهروندان مطالبی را ارائه  و نمایندگان سازمان های مردم نهاد محیط زیستی شهرستان نیز  درخصوص  شهروندان  دوستدار محیط زیست و روش های آموزش زیست محیطی به شهروندان ، ارتقاء رابطه بین شهروندان و اداره حفاظت محیط زیست و راهکار در جهت کاهش معضلات زیست محیطی مطالبی ارائه دادند.